Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Nyheder

Aalborg Kommune Teaser2 19.11.21

Datatilsynet retter kritik mod Aalborg Kommune

Datatilsynet retter kritik mod Aalborg Kommune for videregivelse af personoplysninger på grundlag af et samtykke, som ikke kan anses som frivilligt.

Læs mere
Vandrammedirektivet Teaser 04.11.21

Vandrammedirektivets krav overholdes ofte ikke i danske projekter

Partner og advokat i miljøret, Flemming Elbæk, belyser i artikel en af vor tids højaktuelle problemstillinger.

Læs mere
Persondata Teaser 02.11.21

Datatilsynet udgiver vejledning: Sådan fører du tilsyn med dine databehandlere

I ny vejledning fra Datatilsynet kan du som dataansvarlig blive klogere på, hvordan du fører tilsyn med dine databehandlere.

Læs mere
Teaser Ejendom 28.10.21

Ændringer i værdiansættelsescirkulæret: 15%-regel er pr. 15. oktober 2021 ændret til en 20%-regel

Ændringer i værdiansættelsescirkulæret har betydning for ejendomshandler og generationsskifte.

Læs mere
Omsættelighedsindskrænkninger Teaser 21.10.21

Investorer bør overveje konsekvenser af bestemmelser om omsættelighedsindskrænkninger før de investerer i et selskab

Partner og advokat, Tommy Olesen, har repræsenteret en række kapitalejere i en sag vedrørende bestemmelser om omsættelighedsindskrænkninger.

Læs mere
Tommy Og Søren Teaser 14.10.21

Pressemeddelelse: Nordjysk advokatfirma i vækst udvider partnerkreds

Advokat Søren Bjerre Bach og advokat Tommy Olesen tiltræder primo oktober 2021 som partner hos Haugaard|Braad Advokatfirma.

Læs mere
Ejeraftale Teaser 01.10.21

Forebyg fremtidige konflikter blandt kapitalejere med en ejeraftale

Så snart der er mere end én kapitalejer i et selskab, er det en god idé at udarbejde en såkaldt ejeraftale, som fastsætter rammerne for kapitalejernes samarbejde i selskabet.

Læs mere
Dommerkendelse Teaser 20.09.21

Kendt tøjkæde betaler millionbøde for at udveksle priser med konkurrent

En kendt dansk tøjkæde erkender at have overtrådt konkurrenceloven, og har accepteret at betale en bøde på 3.700.000 kroner.

Læs mere
National Handlingsplan Teaser 15.09.21

Ny national IP handlingsplan fra Erhvervsministeriet skal styrke virksomheders konkurrenceevne

Erhvervsministeren har lanceret en national handlingsplan for immaterielle rettigheder, som skal hjælpe danske virksomheder med at stå stærkere i den internationale konkurrence.

Læs mere
Genanvendelse Af Ressourcer Teaser 06.09.21

Tværkommunale samarbejder kan bidrage til løsninger på klimaforandringerne

Partner og specialistadvokat, Flemming Elbæk, belyser i artikel, hvordan nye tværkommunale samarbejder kan bidrage med innovative løsninger på klimaforandringerne.

Læs mere
Portræt Rasmus Haugaard Teaser 03.09.21

Nordjyske bringer artikel med portræt af partner og advokat Rasmus Haugaard

Tidligere på ugen publicerede Nordjyske en artikel med et personligt portræt af partner og advokat Rasmus Haugaard.

Læs mere
Katrine Karnov Teaser 20.08.21

Ændret praksis udvider mulighederne for besparelse af tinglysningsafgift

Advokat Katrine Dons Kvottrup gennemgår Højesteretsdomstolens nye afgørelse vedrørende tinglysningsafgiftsloven § 6 a i en ny artikel fra Karnov's Ugeskrift for Retsvæsen.

Læs mere
Teaser Anders Advokatrådet (1) 20.07.21

Et af Danmarks større landbrug med mælkeproduktion er rekonstrueret og reddet

En højtydende mælkeproduktion på 1000 malkekøer, og drift af 550 ha. jord, på en trecifret millionbalance har undgået konkurs.

Læs mere
Teaser Social Media 07.07.21

Krav om at tagge andre i konkurrencer på sociale medier er ifølge Forbrugerombudsmanden ulovligt

Det er i strid med spamforbuddet når en virksomhed, som en betingelse for at deltage i en konkurrence, kræver at deltagerne tagger andre personer i deres netværk.

Læs mere
Teaser Whistleblowerordning 30.06.21

Nye krav om etablering af whistleblowerordninger i danske virksomheder

Folketinget har vedtaget ’Lov om beskyttelse af whistleblowere’, som gennemfører EU’s såkaldte whistleblowerdirektiv i Danmark.

Læs mere
Teaser Vand Teknik Miljø 14.06.21

Bedre naturbeskyttelse gennem partnerskaber

Læs artikel om bedre naturbeskyttelse gennem partnerskaber i denne måneds udgave af Teknik & Miljø.

Læs mere
Teaser Anders Advokatrådet (1) 11.06.21

Anders Braad indtræder i Advokatrådet

Det er med stolthed, vi kan fortælle, at partner og advokat, Anders Braad, indtræder i Advokatrådet.

Læs mere
Kvikguide Groen Teaser 07.06.21

Kvikguide om kravene til grøn markedsføring

Forbrugerombudsmanden har udarbejdet et udkast til en kvikguide om kravene til grøn markedsføring. Udkastet er sendt i høring.

Læs mere
Teaser Cookiepolitik 03.05.21

Indhentelse af samtykke til brug af cookies

Sådan indhenter du samtykke til brug af cookies på hjemmesider.

Læs mere
Artikel April 2021 Teaser 23.04.21

Bedre udnyttelse af ressourcer – samspil mellem myndigheder og virksomheder

Læs artikel fra partner og specialistadvokat i offentligretlige forhold, Flemming Elbæk, i magasinet Teknik og Miljø.

Læs mere
Legal500 Teaser 16.04.21

Haugaard|Braad modtager international anerkendelse

Haugaard|Braad anbefales af The Legal 500.

Læs mere
Screening Erhvervsejendomme Teaser 13.04.21

En screening af din ejendomsvurdering kan være særdeles godt givet ud

Nu har du som ejer af erhvervsejendomme mulighed for at få screenet dine ejendomme for eventuelle fejlvurderinger.

Læs mere
Teaser Anders Hanne 08.04.21

Rekordhurtig landbrugshandel

Et af Nordjyllands dyreste landbrug skiftede hænder på rekordtid.

Læs mere
Coolshop Teaser 26.03.21

Haugaard|Braad bistår Coolshop i forbindelse med delsalg til Brightfolk A/S

Haugaard|Braad Advokatfirma bistår Coolshop som juridisk rådgiver i forbindelse med transaktion.

Læs mere
Nyhedsside Rekonstruktion 24.03.21

Gennembrud - LG-dækning nu også i rekonstruktion

Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget en række ændringer af rekonstruktionsreglerne.

Læs mere
Udsigt 1_sRGB IEC 09.03.21

Pris- og lønændringer i byggeri

Entrepriseafdelingen har udarbejdet en generel orientering omkring pris- og lønændringer i byggeri.

Læs mere
Nyhedsside Ansættelse 23.02.21

Lever dine medarbejderes ansættelseskontrakter op til ansættelsesbevislovens krav?

Som arbejdsgiver risikerer man en bøde, hvis en medarbejders ansættelseskontrakt ikke lever op til kravene i ansættelsesbevisloven.

Læs mere
Nyhedsside Martin Tang 10.02.21

Martin Tang opnår møderet for Landsretten

Advokat, Martin Tang, opnår møderet for Landsretten

Læs mere
Nyhedsside Bødevejledning 02.02.21

Datatilsynet har udstedt bødevejledning

Datatilsynet har i januar 2021 udstedt en vejledning om udmåling af bøder til virksomheder.

Læs mere
Parallelimport Nyhedsside 13.01.21

Principiel dom vedrørende markedsføring og salg af parallelimporterede produkter

Sø- og Handelsretten har truffet principiel afgørelse om markedsføring og salg af parallelimporterede produkter.

Læs mere
Vandrammedirektiv Nyhedsside 12.01.21

Vandrammedirektivets krav i praksis – den gode tilstand og forbud mod forringelser

Vandrammedirektivets forbud mod forringelser og undtagelsesmuligheder.

Læs mere
Jobklausul Teaser 04.01.21

Jobklausuler er med årsskiftet endeligt udfaset

Jobklausuler er pr. 1. januar 2021 ikke længere gyldige.

Læs mere
Teaserfoto Materialer Leverancer 17.12.20

Ansvar for materialer og andre leverancer

Notat vedrørende retsforholdet mellem hovedentreprenørens underentreprenør og dennes leverandør samt retsforholdet mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren.

Læs mere
Teaserfoto GDPR 26.11.20

Er din virksomhed GDPR-compliant?

5 håndgribelige råd - sådan tilgår du GDPR

Læs mere
Magasin 2020 Teaserside 18.11.20

Klimahensyn i kommunalfuldmagten

Læs partner og advokat Flemming Elbæks artikel om klimahensyn i kommunalfuldmagten.

Læs mere
Andreas Tilpasset Nyhedsside 12.11.20

Andreas Lybech opnår møderet for Landsretten

Advokat, Andreas Lybech, opnår møderet for Landsretten.

Læs mere
Lønkompensation Nyhedsside 10.11.20

Ny trepartsaftale om lokal lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgår ny aftale om lønkompensation.

Læs mere
Restriktioner Nyhedsside 06.11.20

7 nordjyske kommuner rammes af restriktioner – sådan påvirkes byggepladserne - produktionsvirksomhed og/eller force majeure?

Myndighedernes nye opfordringer vedrørende 7 nordjyske kommuner får konsekvenser for byggebranchen.

Læs mere
Taskforce Nyhedsside 06.11.20

Haugaard|Braad Advokatfirma nedsætter taskforce for minkavlere

Taskforce skal bistå minkavlere med opgørelse af erstatninger for tabet af mange generationers livsværk.

Læs mere
Nyhedsside 400 296 (1) 28.10.20

Ejendomsselskab vinder principiel sag om et større erstatningskrav for rådgiverfejl

Voldgiftsretten har i en ny principiel kendelse fastslået, at et ejendomsselskab kunne gøre et erstatningskrav uden for kontrakt gældende mod en rådgiver for projekteringsfejl.

Læs mere
Nyhedsside 400 296 27.10.20

Katrine Dons Kvottrup opnår møderet for Landsretten

Advokat, Katrine Dons Kvottrup, opnår møderet for Landsretten.

Læs mere
Succesvirksomhed Nyhedsside 15.09.20

Succesvirksomhed 2020

Haugaard|Braad modtager den eftertragtede erhvervspris Succesvirksomhed 2020.

Læs mere
Prismarkedsføring 400 296 Teasers 28.08.20

Prismarkedsføring skal være i overensstemmelse med markedsføringslovens regler

Som erhvervsdrivende skal man være opmærksom på retningslinjerne for prismarkedsføring, inden der gøres brug af salgsfremmende udtryk eller prissammenligninger.

Læs mere
Konkursrådet Rekonstruktion Nyhedsside 19.08.20

Konkursrådet foreslår ændringer af rekonstruktionsreglerne

Konkursrådet foreslår ændringer af de nuværende rekonstruktionsregler, der forventes at gøre processen mere overskuelig og smidig.

Læs mere
P2b Nyhedsside 13.08.20

P2B-forordningen

P2B-forordningen beskytter små og mellemstore virksomheder, der gør brug af onlineformidlingstjenester som direkte salgskanal.

Læs mere
Nyhedsside Foto Insolvens 05.08.20

Rekonstruktion af virksomheder

Rekonstruktion er et betydningsfuldt værktøj til at afværge konkurser. Læs mere om hvordan processen forløber.

Læs mere
Datatilsyn Teaserbillede 400 296 09.07.20

Persondataforordningens regler om indsigtsret

Som dataansvarlig er det vigtigt at være opmærksom på ikke at slette personoplysninger, der er anmodet om indsigt i.

Læs mere
Klitter Strand 400 296 02.07.20

Afgørelse om miljøvurdering af fredningsforslag ophæves

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver miljøvurdering af fredningsforslag. Sagen er ophævet og hjemvist til fornyet behandling.

Læs mere
Legat Nyhedsside 26.06.20

Jakob Sloth-Odgaard modtager legat

Jakob Sloth-Odgaard modtager legat for imponerende indsats.

Læs mere
3D Varemærkeret Nyhedsteaser 24.06.20

BESKYT PRODUKTER OG EMBALLAGE MED ET 3D-VAREMÆRKE

Med et tredimensionelt varemærke er det muligt for virksomheder at beskytte særprægede former på deres varer og emballager.

Læs mere
Katrine Dons Nyhedsteaser 22.06.20

Katrine Dons Kvottrup modtager sin beskikkelse

Stort tillykke til Katrine Dons Kvottrup som har modtaget sin beskikkelse.

Læs mere
Copyright RUB1 Teaser 11.06.20

ILSE JACOBSENS RUB 1 STØVLER OPNÅR IKKE OPHAVSRETLIG BESKYTTELSE

Højesteret har afvist, at de populære gummistøvler solgt under navne RUB 1, som er udviklet af den danske designer Ilse Rohde Jacobsen, kan beskyttes som et ophavsretligt værk.

Læs mere
Bygning 2_sRGB IEC 17.03.20

VIGTIGT NYT TIL ENTREPRENØREN I FORBINDELSE MED COVID-19

Udgangspunktet i dansk ret er, at entreprenøren skal levere sine ydelser i overensstemmelse med aftalen med bygherren, herunder til den aftalte tid.

Læs mere
Udsigt 1_sRGB IEC 12.03.20

HAUGAARD|BRAAD IFT. (COVID-19)

Hos Haugaard|Braad Advokatfirma ser vi med største alvor på udbruddet af coronavirus i Danmark.

Læs mere
Papirsblok_sRGB IEC 04.12.19

SALG AF VIRKSOMHED MED 100 MEDARBEJDERE

Nikolaj Jalili-Trudslev og Rasmus Haugaard har rådgivet sælgerne med salget.

Læs mere
Op ad trappe_sRGB IEC 14.08.19

TO ADVOKATFULDMÆGTIGE TIL HAUGAARD|BRAAD

Haugaard|Braad Advokatfirma opgraderer med ikke blot en – men hele to advokatfuldmægtige.

Læs mere
Andreas Lybech 1_sRGB IEC 28.06.19

I DAG ER EN STOR DAG FOR ANDREAS LYBECH

Andreas Lybech har været ansat som advokatfuldmægtig siden 2016 og kan nu kalde sig advokat.

Læs mere
Udsigt 1_sRGB IEC 05.06.19

ENTREPRENØR FRIFUNDET FOR STØRRE ERSTATNINGSKRAV

I sagen havde Bygherren ophævet en entreprisekontrakt med entreprenøren på et større byggeri.

Læs mere
Anders Braad_sRGB IEC 02.05.19

VI KIPPER MED FLAGET FOR ANDERS BRAAD

Anders Braad, partner og advokat (L), er udvalgt til at være en del af Gældsstyrelsens nyoprettede advokatpanel.

Læs mere