Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Konkursrådet foreslår ændringer af rekonstruktionsreglerne

Ændring af rekonstruktionsreglerne

Konkursrådet foreslår ændringer af de nuværende rekonstruktionsregler, der forventes at gøre processen mere overskuelig og smidig. Udtalelsen kommer i lyset af COVID-19 pandemien, der forventes at føre til flere insolvente virksomheder.

Konkursrådets udtalelse indeholder følgende forslag til forbedring af rekonstruktionsreglerne.

Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækning ved virksomhedsoverdragelse:

 • Konkursrådet foreslår, at LG skal dække lønkrav forud for indledning af rekonstruktion. Dermed vil en virksomhed i rekonstruktion kunne overdrages uden, at erhververen skal indtræde i krav, der vedrører tiden efter indledning af rekonstruktion.
 • I forlængelse heraf foreslås, at rekonstruktionsbehandling gøres til udbetalingsgrund for LG, sådan at medarbejdere i virksomheden får dækket krav stiftet forud for rekonstruktionsbehandlingen.
 • Udtalelsen indeholder ligeledes forslag om, at der etableres en hurtig og enkel ”fast track”-procedure for virksomhedsoverdragelser. Overdragelse af den insolvente virksomhed vil alene kræve rekonstruktørens samtykke, så længe et flertal af kreditorerne ikke protesterer imod overdragelsen.

Udskydelse af frist for forslag til rekonstruktionsplan:

 • Konkursrådet foreslår, at rekonstruktøren skal kunne anmode om udskydelse af 4 ugers fristen for afholdelse af det indledende møde i skifteretten uden yderligere begrundelse. Fristen kan i dag kun udskydes, hvis særlige omstændigheder taler for.
 • Kreditorerne vil dog fortsat være berettiget til at stemme om udsættelse i overensstemmelse med de nuværende regler på 4-ugersmødet. Ligeledes kan rekonstruktøren af skifteretten afkræve en redegørelse for baggrunden for sin anmodning.

Fleksibel ramme for beskikkelse af sagkyndig tillidsmand:

 • Konkursrådets udtalelse indeholder flere forslag, der skal nedbringe omkostningerne forbundet med en rekonstruktion. Derfor foreslåes, at det bør være valgfrit for den enkelte virksomhed, om der skal medvirke en regnskabskyndig tillidsmand allerede fra indledning af rekonstruktionsbehandlingen.
 • Rekonstruktøren og kreditorerne vil dog altid have ret til at kræve en regnskabskyndig tillidsmand udmeldt tidligst ved mødet, hvor der skal stemmes om forslag til rekonstruktionsplanen.

Ikke-automatisk konkursbehandling samt sikkerhedsstillelse:

 • Hvis en rekonstruktion indledt ved skifteretten mislykkedes, vil en virksomhed i dag automatisk tages under konkursbehandling. Det ønskes ændret til, at virksomheden ikke tages under konkursbehandling, hvis virksomheden træder ud af rekonstruktionsbehandlingen, før der er vedtaget en rekonstruktionsplan.
 • Kreditorerne har dog stadig mulighed for at indgive konkursbegæring og opretholde fristdagen etableret ved rekonstruktionen, selvom virksomheden træder ud af rekonstruktionsbehandlingen inden afstemning om rekonstruktionsplanen.
 • Som en naturlig følge heraf foreslås, at den obligatoriske sikkerhedsstillelse for den potentielle konkursbehandling afskaffes.

Ingen fastfrysning af virksomhedspant:

 • I dag fastfryses et virksomhedspant stiftet forud for indledning af rekonstruktion, hvilket medfører, at adgangen til at udskille aktiver fra pantet ifølge regelmæssig drift ophører. Det kan være hæmmende for rekonstruktionen, hvorfor Konkursrådet foreslår, at det bør være op til rekonstruktionens parter, herunder virksomhedspanthaveren, at vurdere, om en fastfrysning af pantet er ønskeligt i det konkrete tilfælde. En fastfrysning vil herefter alene ske, hvis virksomheden eller virksomhedspanthaveren begærer det.

Læs om de nuværende regler inden for rekonstruktion.

Haugaard|Braad Advokatfirma er ifølge officielle tal en af de mest anvendte rekonstruktører i Danmark, hvorfor vi følger udviklingen og lovarbejdet nøje.

Har du spørgsmål til de foreslåede ændringer, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt vores ekspert

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere