Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Rekonstruktion af virksomheder

Rekonstruktion af virksomheder

Den 1. april 2011 blev det muligt at gøre brug af rekonstruktionsinstituttet, der erstattede de tidligere regler om betalingsstandsning og tvangsakkord. Rekonstruktion er i dag kendt som et betydningsfuldt værktøj til at afværge konkurser.

Indledning af rekonstruktion giver en virksomhed ro til at skabe overblik over den økonomiske situation, før der tages endelig stilling til, om virksomheden kan fortsætte enten ved tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse.

Det er en betingelse for indledning af rekonstruktionsbehandling, at virksomheden er insolvent, hvilket gør virksomheden ude af stand til at betale alle sine regninger fuldt ud til forfaldstid, ligesom tilstanden ikke må være midlertidig.

Sådan forløber en rekonstruktion
Et rekonstruktionsforløb indledes efter begæring fra virksomheden eller dennes kreditorer. Der kræves en sikkerhedsstillelse ned til 15.000 kr. fra vedkommende, der begærer rekonstruktionen.

Et rekonstruktionsforløb kan højst vare i 11-12 måneder, da der senest 4 uger efter begæringen skal stemmes om forslag til rekonstruktionsplanen. Forslaget vedtages, medmindre et flertal af kreditorerne stemmer imod, og dette flertal udgør 25 % af de samlede anmeldte krav.

Senest seks måneder efter afholdelse af fire ugers mødet skal der stemmes om det endelige rekonstruktionsforslag. Det endelige forslag vedtages medmindre et flertal af kreditorerne, målt ud fra det samlede anmeldte krav, stemmer imod. Mødet kan dog udsættes to gange.

Fordele ved rekonstruktion
Der er en række attraktive fordele ved at indlede rekonstruktionsbehandling:   

  • Gælden fastfryses: På dagen for indledning af rekonstruktionsbehandling etableres en skæringsdag. Det medfører, at virksomheds- og fordringspanten fastfryses, ligesom gælden, der er stiftet før skæringsdagen ikke skal betales. Derudover kan virksomhedens kreditorer ikke foretage arrest eller udlæg i virksomhedens aktiver.
  • Ophævede aftaler kan videreføres: Rekonstruktion skaber mulighed for at videreføre gensidigt bebyrdende aftaler såsom leasingaftaler på biler, maskiner m.v. Det gælder også aftaler, som en kontraktpart har ophævet helt op til senere end fire uger før skæringsdagen. Dermed kan ophævede aftaler, der er essentielle for virksomhedens overlevelse, videreføres under rekonstruktionen.
  • Mulighed for at få tilbageført midler: Indledning af rekonstruktion giver også mulighed for at få tilbageført midler til virksomheden, som er tilfaldet enkelte eller flere af virksomhedens kreditorer på bekostning af de øvrige kreditorer. Dermed skæres den økonomiske kage større, hvilket i sidste ende kan medføre, at virksomheden overlever sine midlertidige vanskeligheder.
  • Driften bevares: Som udgangspunkt bibeholder ledelsen varetagelsen af driften under rekonstruktionsbehandlingen. Rekonstruktøren skal dog godkende større og mere betydningsfulde dispositioner som f.eks. salg af fast ejendom, nedlæggelse af dele af virksomheden m.v.

Som følge af COVID-19 pandemien har Konkursrådet foreslået ændringer af de nuværende rekonstruktionsregler, der forventes at effektivisere processen. Læs Konkursrådets forslag til ændringer.

Kontakt vores ekspert

Vores insolvensteam er naturligvis altid klar til at rådgive. Haugaard|Braad Advokatpartnerselskab er fast medhjælper i konkurs- og likvidationssager for Skifteretten i Aalborg siden 2011, ligesom advokat og partner Anders Braad har været certificeret insolvensadvokat siden 2014, og er optaget i Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Kontakt vores ekspert

Seneste nyheder

Konkurskarantæne Teaser 13.06.24

Nye regler om konkurskarantæne vedtaget

Den 23. maj 2024 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af reglerne om konkurskarantæne.

Læs mere
Teaser (400 X 296 Px) 30.05.24

Bliv klar til de nye regler om tidsregistrering

Er jeres virksomhed klar til de nye tidsregistreringsregler, der træder i kraft 1. juli 2024?

Læs mere
Teaser DR Nyhed 30.04.24

Fokus på lovlighed af Miljøministeriets praksis om udledning af miljøfarlige stoffer

DR1 sætter i ny udsendelse fokus på spørgsmålet om, hvorvidt Miljøministeriets praksis i forhold til udledning af miljøfarlige stoffer er lovlig.

Læs mere