Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Rekonstruktion af virksomheder

Rekonstruktion af virksomheder

Den 1. april 2011 blev det muligt at gøre brug af rekonstruktionsinstituttet, der erstattede de tidligere regler om betalingsstandsning og tvangsakkord. Rekonstruktion er i dag kendt som et betydningsfuldt værktøj til at afværge konkurser.

Indledning af rekonstruktion giver en virksomhed ro til at skabe overblik over den økonomiske situation, før der tages endelig stilling til, om virksomheden kan fortsætte enten ved tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse.

Det er en betingelse for indledning af rekonstruktionsbehandling, at virksomheden er insolvent, hvilket gør virksomheden ude af stand til at betale alle sine regninger fuldt ud til forfaldstid, ligesom tilstanden ikke må være midlertidig.

Sådan forløber en rekonstruktion
Et rekonstruktionsforløb indledes efter begæring fra virksomheden eller dennes kreditorer. Der kræves en sikkerhedsstillelse ned til 15.000 kr. fra vedkommende, der begærer rekonstruktionen.

Et rekonstruktionsforløb kan højst vare i 11-12 måneder, da der senest 4 uger efter begæringen skal stemmes om forslag til rekonstruktionsplanen. Forslaget vedtages, medmindre et flertal af kreditorerne stemmer imod, og dette flertal udgør 25 % af de samlede anmeldte krav.

Senest seks måneder efter afholdelse af fire ugers mødet skal der stemmes om det endelige rekonstruktionsforslag. Det endelige forslag vedtages medmindre et flertal af kreditorerne, målt ud fra det samlede anmeldte krav, stemmer imod. Mødet kan dog udsættes to gange.

Fordele ved rekonstruktion
Der er en række attraktive fordele ved at indlede rekonstruktionsbehandling:   

  • Gælden fastfryses: På dagen for indledning af rekonstruktionsbehandling etableres en skæringsdag. Det medfører, at virksomheds- og fordringspanten fastfryses, ligesom gælden, der er stiftet før skæringsdagen ikke skal betales. Derudover kan virksomhedens kreditorer ikke foretage arrest eller udlæg i virksomhedens aktiver.
  • Ophævede aftaler kan videreføres: Rekonstruktion skaber mulighed for at videreføre gensidigt bebyrdende aftaler såsom leasingaftaler på biler, maskiner m.v. Det gælder også aftaler, som en kontraktpart har ophævet helt op til senere end fire uger før skæringsdagen. Dermed kan ophævede aftaler, der er essentielle for virksomhedens overlevelse, videreføres under rekonstruktionen.
  • Mulighed for at få tilbageført midler: Indledning af rekonstruktion giver også mulighed for at få tilbageført midler til virksomheden, som er tilfaldet enkelte eller flere af virksomhedens kreditorer på bekostning af de øvrige kreditorer. Dermed skæres den økonomiske kage større, hvilket i sidste ende kan medføre, at virksomheden overlever sine midlertidige vanskeligheder.
  • Driften bevares: Som udgangspunkt bibeholder ledelsen varetagelsen af driften under rekonstruktionsbehandlingen. Rekonstruktøren skal dog godkende større og mere betydningsfulde dispositioner som f.eks. salg af fast ejendom, nedlæggelse af dele af virksomheden m.v.

Som følge af COVID-19 pandemien har Konkursrådet foreslået ændringer af de nuværende rekonstruktionsregler, der forventes at effektivisere processen. Læs Konkursrådets forslag til ændringer.

Kontakt vores ekspert

Vores insolvensteam er naturligvis altid klar til at rådgive. Haugaard|Braad Advokatpartnerselskab er fast medhjælper i konkurs- og likvidationssager for Skifteretten i Aalborg siden 2011, ligesom advokat og partner Anders Braad har været certificeret insolvensadvokat siden 2014, og er optaget i Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Kontakt vores ekspert

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere