Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Landbrug

Haugaard|Braad Advokatfirma har ikke blot mange års erfaring indenfor landbrug, vores viden derom er også omfattende og dybdegående. Det betyder i al sin enkelthed, at vi omslutter og forstår den kompleksitet, der er i reglerne indenfor landbrug. Det kræver et nøje kendskab og indblik i erhvervet, som vi igennem vores solide hold af advokater og juridiske sagsbehandlere, er i besiddelse af. Vi bringer vores viden til handling. Vi gennemfører: 

  • Køb og salg af landbrugsejendomme
  • Finansieringsrådgivning, herunder alternative finansieringsmuligheder
  • Selskaber i landbruget, herunder udarbejdelse af driftsfællesskabskontrakter
  • Generationsskifte og landbrugserhvervets specifikke skatteregler
  • Landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser og mulighed for dispensation herfra
  • Forpagtnings- og leasingforhold
  • Økonomisk kriserådgivning, herunder de specielle panteforhold i en landbrugsvirksomhed
  • Udstykning, arealoverførsel og sammenlægninger
  • Rådgivning vedrørende etablering af projekter med vindkraft og solceller i samarbejde med projektselskaber og investorer

For at sikre det optimale slutresultat arbejder vi tæt sammen med de andre landbrugsrådgivere i markedet, som for eksempel finansielle rådgivere, banker og revisorer. Vi er din strategiske og taktiske samarbejdspartner, som er med dig fra start til slut. Grundlaget for vores viden stammer fra en omfangsrig erfaring med landbrug og på baggrund deraf bestyrelsesarbejde og formandskab i Danske Landbrugsadvokater, hvor derunder hører undervisning af advokater og sekretærer.

Jeg er din ekspert Søren Bjerre Bach Landbrug Få en uforpligtende snak 40 80 16 50 sbb@haugaardbraad.dk