Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Gennembrud - LG-dækning nu også i rekonstruktion

Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget en række ændringer af rekonstruktionsreglerne. Der er tale om et gennembrud, hvis ændringer i særdeleshed hilses velkomne.

LG-dækning i rekonstruktion og letter virksomhedsoverdragelse

  • LG dækker nu lønmodtagerkrav fra før indledning af rekonstruktion, hvilket giver en enorm likviditets- og kapitallettelse for den nødlidende virksomhed.
  • Erhververen af en virksomhed i rekonstruktion vil nu også kun indtræde i rettigheder og forpligtelser opstået efter indledning af rekonstruktion på samme vis som i konkurs.
  • Ligeledes udvides den nuværende LG-låneordning, så den også dækker krav på op til en månedsløn, der forfaldt før rekonstruktionsbehandlingen.

Ophør af rekonstruktion uden automatisk konkurs og ingen sikkerhedsstillelse

  • Det er nu vedtaget, at en rekonstruktion kan bringes til ophør, før der er vedtaget en rekonstruktionsplan, uden at skyldnerens bo automatisk tages under konkursbehandling.
  • Samtidigt er det nu ej længere en betingelse for rekonstruktionsbehandling at den, der har fremsat begæring om rekonstruktion, også skal stille sikkerhed for en eventuel senere konkursbehandling. Det er en stor fordel og kan give en kapitallettelse på ofte kr. 30.000. I interessentskaber, f.eks. i landbrug, kan dette mindske kapitalbehovet ved indledning af rekonstruktion med mindst kr. 90.000.

I øvrigt er der vedtaget ændringer, hvorefter der kan indledes rekonstruktionsbehandling uden beskikkelse af regnskabskyndig tillidsmand, hvilket nedbringer omkostningerne ved indledning af rekonstruktion. Rekonstruktøren kan endvidere udsætte 4-ugers mødet uden yderligere begrundelse modsat tidligere, hvor dette krævede særlige omstændigheder.

Med de nye regler er der også tilføjet en række kreditorbeskyttelsesregler, idet bl.a. kreditorerne (med mindst 25 % opbakning) kan kræve en regnskabskyndig tillidsmand beskikket. Skifteretten kan også afvise en begæring om rekonstruktionsbehandling, der indgives tidligere end en måned efter en forudgående rekonstruktionsbehandlings ophør, hvis den forudgående rekonstruktionsbehandling er ophørt, uden at der er vedtaget en rekonstruktionsplan.

Ændringerne forbedrer således de lovgivningsmæssige rammer for, at virksomheder, der er levedygtige, men har forbigående økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs, samtidig med at kreditorernes retsstilling beskyttes.

Haugaard|Braad vurderer, at de nye regler vil bidrage til en mere smidig og omkostningslettere rekonstruktionsproces. Det er forventningen, at rekonstruktionsbehandling i højere grad vil anvendes i fremtiden, idet rekonstruktion for de involverede parter skaber et bedre slutresultat end i konkurs.

Kontakt

Har du spørgsmål til de foreslåede ændringer, er du velkommen til at kontakte vores afdeling for insolvens:

Anders Braad
Partner og advokat (L)
Mail: ab@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 30 68 53 40

 

Simon Laulund Bro
Advokatfuldmægtig
Mail: slb@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 40 80 16 61

Seneste nyheder

Teaser Syn Skøn VBA 18.01.23

Gratis kursus i syn og skøn i sager om byggeri og anlæg

Tirsdag den 14. marts kl. 16.00-19.00 inviterer Aalborg Advokatforening og Haugaard|Braad til kursus.

Læs mere
Teaser Nybyggeri 12.12.22

Nye klimakrav til alt nybyggeri fra den 1. januar 2023

Nye klimakrav i bygningsreglementet (BR 18) indebærer krav om maksimal klimapåvirkning fra nybyggeri.

Læs mere
Teaser Bknord 01.12.22

Nordjysk transaktion bistået af specialistadvokat Nikolaj Jalili-Trudslev

Arkitekt- og ingeniørfirmaet BK Nord A/S opruster virksomheden.

Læs mere