Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Forbrugerombudsmanden politianmelder virksomheder for greenwashing

Forbrugerombudsmanden griber ind imod vildledende grøn markedsføring, også kaldet greenwashing, og har for nyligt politianmeldt to virksomheder for at overtræde markedsføringsloven, samt indskærpet forbuddet om brug af vildledende markedsføring overfor 22 virksomheder. Sådan lyder det i to uafhængige pressemeddelelser udsendt af Forbrugerombudsmanden i sommeren 2023.

I februar 2022 udkom Forbrugerombudsmanden med en ny kvikguide om krav til grøn markedsføring, som har til formål at gøre reglerne letforståelige for forbrugere og erhvervsdrivende. Ved offentliggørelsen af kvikguiden, varslede Forbrugerombudsmanden, at tilsynet med grøn markedsføring fremadrettet blev tredoblet. Samtidig opfordrede Forbrugerombudsmanden erhvervsdrivende til at være opmærksomme på ikke, at benytte udsagn om produkter som kunne betragtes som vildledende i markedsføringslovens forstand, og understregede vigtigheden i, at hvis man markedsfører produkter med en særlig klima- og miljømæssig fordel, skal man kunne dokumentere sådanne miljømæssige fordele.

Imidlertid er der ført mange flere tilsyn, hvor Forbrugerombudsmanden har håndhævet reglerne i forbindelse med vildledende grøn markedsføring. Det har resulteret i flere anmeldelser af virksomheder, og i dette tilfælde er det både en stor anerkendt erhvervsvirksomhed og en hel branche, der er blevet ramt af de mange tilsyn.

Kendt bilproducent politianmeldt for vildledende udsagn i markedsføringskampagne

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt en stor bilproducent for at vildlede forbrugere og overtræde markedsføringsloven. I 2021 og 2022 har bilproducenten brugt udsagn i en national markedsføringskampagne, som kunne give forbrugerne indtryk af, at deres biler var mindre miljøbelastende end andre biler.

Med udsagn som ’Verdens mest bæredygtige bilproducent’ og ’Hele produktionskæden for virksomhedens produkt er grøn’ m.v., har Forbrugerombudsmanden vurderet, at udsagnene gav anledning til at tro, at bilproducentens produkter og produktionskæde var mindre miljøbelastende end deres konkurrenters – og dette til trods for at bæredygtighedstiltagene er meget almindelige i branchen. Dermed vurderedes det, at de vildledende udsagn var til skade for de konkurrerende virksomheder og i direkte strid med markedsføringsloven.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

Branche markedsfører sig med vildledende klima- og miljøudsagn

I den anden pressemeddelelse udsendt af Forbrugerombudsmanden er det, efter Forbrugerombudsmandens egne ord, så godt som en hel branche, der har markedsført deres produkter som mindre miljøbelastende, end de er.

Der er ført tilsyn med 23 virksomheder, som i 2022 har markedsført produkter, som brændeovne, brænde eller træbriketter med budskaber om, at brændefyring er miljøvenligt eller CO2-neutralt. Forbrugerombudsmanden har politianmeldt én og indskærpet forbuddet overfor 22 andre virksomheder.

Virksomhederne har brugt udsagn som ’miljørigtig’, ’miljøvenlig’, ’godt for miljøet’, ’fyre op med god samvittighed’ og ’CO2-neutral’ m.v., som gav forbrugerne et fejlagtigt indtryk af produktets miljøbelastning. Derudover har en enkelt virksomhed markedsført brændeovne som svanemærket, selvom produktet ikke var svanemærket på det givne tidspunkt. Det direkte usande udsagn har ført til, at virksomheden er blevet politianmeldt.

Forbrugerombudsmanden nævner i denne sammenhæng, at virksomheder godt på lovligvis kan benytte udsagn om, at en svanemærket brændeovn er ’mindre miljøbelastende’, hvis forbrugerne er indforstået med, at der sammenlignes med ikke-svanemærkede brændeovne.

For yderligere detaljer i sagerne kan du tilgå pressemeddelelsen her.

Problematikken ved greenwashing

I begge tilfælde er der tale om markedsføring, hvor man har benyttet udsagn, der vildleder forbrugerne, men også udsagn, som har været til skade for konkurrenterne. Markedet for bæredygtige og miljøvenlige produkter bliver således uoverskueligt og svært for forbrugerne at navigere i. Ikke alene har det en meget negativ indvirkning på forbrugernes tillid til bæredygtige produkter, men det underminerer også reelle bestræbelser på at gennemføre bæredygtighedstiltag.

Det er vigtigt, at forbrugere fremadrettet kan træffe deres købsbeslutninger på et oplyst grundlag, men en forudsætning for dette er, at virksomhederne sætter sig ind i den gældende lovgivning og tager deres ansvar seriøst. Ved at gennemføre flere tilsyn i fremtiden, er det Forbrugerombudsmanden forhåbning, at man på sigt kan sikre et gennemsigtigt marked, hvor virksomhederne bliver bedre til at give deres forbrugere den rette information, og forbrugeren dermed kan træffe en beslutning om køb på et oplyst grundlag.

Lovgrundlaget

I sagerne er der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tale om direkte brud på markedsføringsloven, samt en række indskærpelser af forbuddet. Der er tale om brud på følgende områder:

  • Markedsføring må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne, 5, stk. 1.
  • Markedsføring må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde, 6, stk. 1.
  • En virksomhed skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold, jf. markedsføringslovens § 13.

Hos Haugaard|Braad Advokatfirma står vi altid til rådighed. Har du spørgsmål om markedsføringsloven eller mere specifikt til reglerne for vildledende grøn markedsføring, er du velkommen til at kontakte Nikolaj Jalili-Trudslev, som er partner og specialist inden for IP- og markedsføringsret.

NT (2)

Nikolaj Jalili-Trudslev

Partner og advokat (L) Erhvervsret nt@haugaardbraad.dk (+45) 31 10 07 17 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Tidsregistrering Detalje 2 29.11.23

Lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven fremsat for Folketinget

Den 8. november 2023 blev lovforslaget vedrørende ændring af arbejdstidsloven fremsat for Folketinget.

Læs mere
Kapitalselskab Teaser 01.11.23

Sådan stifter du et kapitalselskab

I denne artikel giver Haugaard|Braad konkrete bud på, hvilke overvejelser du bør gøre for at komme sikkert og trygt fra start med dit nye kapitalselskab.

Læs mere
Registrering Af Arbejdstid Detalje2 03.10.23

Udkast til lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven sendt i høring

Udkastet der er sendt i høring indeholder blandt andet en forpligtelse for arbejdsgivere til at oprette et system for registrering af medarbejderes daglige arbejdstid.

Læs mere