Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Vejledning fra Datatilsynet om brug af AI-løsninger

I oktober 2023 udkom Datatilsynet med en vejledning om offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens. Formålet med vejledningen er, at Datatilsynet gerne vil guide offentlige myndigheder, så man allerede i de første faser af implementeringen af nye AI løsninger, indtænker databeskyttelse, og dermed sikrer, at personoplysninger m.v. behandles korrekt og fortroligt. Datatilsynet oplyser desuden, at de i fremtiden vil udarbejde yderligere skabeloner og vejledninger til konsekvensanalyser og håndtering af risici forbundet med AI-løsninger.

Imidlertid offentliggjorde Datatilsynet i januar 2024 deres tilsynsplan for året, hvor ”Brug af kunstig intelligens og automatisering” er på listen over tilsynsaktiviteter, som man vil have skærpet fokus på i år. Du kan læse hele listen med særlige fokusområder for Datatilsynets tilsynsaktiviteter i 2024 her.

Med offentliggørelsen af vejledningen tilbage i oktober, og det nu skærpede fokusområde for Datatilsynets tilsynsaktiviteter i 2024, er det tilsyneladende et område, som offentlige myndigheder bør sætte sig nøje ind i. Vi opsummerer kort vejledningen herunder. 

Offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens

Som følge af den teknologiske udvikling i vores samfund, bliver der naturligvis et større behov for effektivisering af vores ressourcer og processer. Dette har ledt til, at der ses implementering af AI-løsninger i den offentlige sektor.

Når en offentlig myndighed behandler personoplysninger, er den offentlige myndighed dataansvarlig, og har dermed ansvar for, at behandlingen sker i overensstemmelse med de persondataretlige regler. Netop derfor har Datatilsynet udgivet vejledningen, hvor man vil guide offentlige myndigheder i brugen af kunstig intelligens. 

Datatilsynet har i forbindelse med udarbejdelse af vejledningen undersøgt og kortlagt brugen af kunstig intelligens/AI-løsninger på tværs af den offentlige sektor. Resultatet af undersøgelsen viste at cirka en fjerdedel af de adspurgte myndigheder anvender AI-løsninger. Yderligere viste undersøgelsen, at der er sikret et sagligt behandlingsgrundlag for personoplysningerne, men at der generelt er udfordringer med overholdelse af kravet om konsekvensanalyser.

I vejledningen gennemgår Datatilsynet, hvilke grundlæggende overvejelser alle offentlige myndigheder bør gøre, inden de implementerer AI-løsninger. Dette har til formål at sikre et sagligt behandlingsgrundlag af personoplysninger.

Altovervejende er det grundlæggende forudsætninger for indkøb eller udvikling af AI-løsninger, at borgernes personoplysninger alene anvendes til et udtrykkeligt og legitimt formål, samt at der er en klar åbenhed herfor.

Hos Haugaard|Braad anbefaler vi, at organisationer og offentlige myndigheder sætter sig grundigt ind i vejledningen før man påbegynder implementering af nye AI løsninger. Datatilsynets vejledning kan tilgås her: Vejledning om brug af AI-løsninger

Har du imidlertid spørgsmål til vejledningen og dennes betydning for et eventuelt forstående projekt, står vores specialister hos Haugaard|Braad Advokatfirma naturligvis til rådighed.

NT (2)

Nikolaj Jalili-Trudslev

Partner og advokat (L) Erhvervsret nt@haugaardbraad.dk (+45) 31 10 07 17 linkedin Læs mere
JNO

Jesper Nørgaard Olesen

Advokatfuldmægtig (på barsel) Selskabsret Insolvens Aftaleret Erhvervsret jno@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 54 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

AI Løsninger Teaser 08.02.24

Vejledning fra Datatilsynet om brug af AI-løsninger

Datatilsynet skærper fokus på brugen af kunstig intelligens i 2024. Vejledning skal guide offentlige myndigheder.

Læs mere
Hammer Teaser 25.01.24

Lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven vedtaget

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget lovforslag med krav om registrering af medarbejderes arbejdstid.

Læs mere
Designbeskyttelse Teaser 22.01.24

Rådet og Parlamentet indgår foreløbig aftale om designbeskyttelsespakken

Rådet og Europa-Parlamentet har for nylig indgået aftale om revision af designdirektivet og -forordningen.

Læs mere