Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Vandrammedirektivets krav overholdes ofte ikke i danske projekter

Partner og specialistadvokat i miljøret, Flemming Elbæk, belyser i en artikel i årets 3. udgave af tidsskriftet Vand & Jord, en af vor tids højaktuelle problemstillinger i forbindelse med projekteringen og myndighedsbehandlingen af projekter i Danmark, idet mange af disse projekter ikke lever op til vandrammedirektivets krav, da kravene ofte overses af både bygherrer, rådgivere og myndigheder.

Dette sker på trods af, at vandrammedirektivet i mere end 20 år har sat som mål, at grundvand og overfladevandområder skal have god tilstand samt at der gælder et forbud mod forringelser af vandforekomster. Det manglende fokus på kravene i vandrammedirektivet kan resultere i ophævede afgørelser og kuldsejlede projekter, hvilket medfører store omkostninger for private aktører og samfundet som helhed.

Det er derfor centralt, at såvel bygherrer, myndigheder og rådgivere inddrager indsatsbekendtgørelsens krav tidligt i planlægnings- og projekteringsfasen, således det kan sikres, at de godkendelser og tilladelser som er nødvendige for projektets gennemførelse, lever op til vandrammedirektivets krav. 

Læs den fulde artikel her.

Anbefaling

Hos Haugaard|Braad Advokatfirma anbefaler vi, at man altid søger professionel rådgivning i forbindelse med gennemgang af nødvendige tilladelser for gennemførelse af projekter m.v. Har du spørgsmål til vandrammedirektivets krav, og hvad kravene kan betyde for dit projekt, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Flemming Elbæk_sRGB IEC

Flemming Elbæk

Partner og advokat (L), HD(Ø) Offentlig ret fe@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 58 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Aalborg Kommune Teaser2 19.11.21

Datatilsynet retter kritik mod Aalborg Kommune

Datatilsynet retter kritik mod Aalborg Kommune for videregivelse af personoplysninger på grundlag af et samtykke, som ikke kan anses som frivilligt.

Læs mere
Vandrammedirektivet Teaser 04.11.21

Vandrammedirektivets krav overholdes ofte ikke i danske projekter

Partner og advokat i miljøret, Flemming Elbæk, belyser i artikel en af vor tids højaktuelle problemstillinger.

Læs mere
Persondata Teaser 02.11.21

Datatilsynet udgiver vejledning: Sådan fører du tilsyn med dine databehandlere

I ny vejledning fra Datatilsynet kan du som dataansvarlig blive klogere på, hvordan du fører tilsyn med dine databehandlere.

Læs mere