Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og landdistriktsstyrelsen har den 3. maj 2023 sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Udkastet er i høring frem til den 29. juni 2023 og forventes at træde i kraft den 1. september 2023.

Bekendtgørelsen følger af aftale af 15. juni 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om opfølgning på evaluering af planloven m.v. Aftalen har affødt en større lovændring af planloven, som ligeledes er sendt i høring, og som du kan læse om her. Derudover indeholder aftalen ønske om en bekendtgørelse om opstilling af solcelleanlæg i det åbne land, herunder om de særlige regler i kystnærhedszonen og bestemmelser i forhold til kommuneplanens retningslinjer m.v.

Der er tale om en bekendtgørelse med følgende materielle indhold:

Afstandskrav

Bekendtgørelsen fastsætter krav om at kommuneplanerne skal indeholde afstandskrav til byzone, sommerhusområder, landsbyer og fritliggende boliger. Afstandskravet er 100 meter, men kan fraviges, hvis specifikke forhold gør sig gældende.

Kystnærhedszone uden for udviklingsområder

I forbindelse med kommunernes planlægning af lokalplanpligtige solcelleanlæg i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, skal kommunerne redegøre og begrunde den valgte lokalitet, samt hvilke alternative placeringer uden for kystnærhedszonen, der er undersøgt forud for planlægningen. Derudover er der krav til placering af anlæggene.

Hos HaugaardBraad følger vi udkastet og holder os opdateret på ændringer og nye regler inden for planretten. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte vores advokater inden for området.

FE

Flemming Elbæk

Partner og advokat (L), HD(Ø) Offentlig ret Miljøret fe@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 58 linkedin Læs mere
Helle Ina2

Helle Ina Elmer

Advokat, ph.d. Miljøret he@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 66 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Tidsregistrering Detalje 2 29.11.23

Lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven fremsat for Folketinget

Den 8. november 2023 blev lovforslaget vedrørende ændring af arbejdstidsloven fremsat for Folketinget.

Læs mere
Kapitalselskab Teaser 01.11.23

Sådan stifter du et kapitalselskab

I denne artikel giver Haugaard|Braad konkrete bud på, hvilke overvejelser du bør gøre for at komme sikkert og trygt fra start med dit nye kapitalselskab.

Læs mere
Registrering Af Arbejdstid Detalje2 03.10.23

Udkast til lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven sendt i høring

Udkastet der er sendt i høring indeholder blandt andet en forpligtelse for arbejdsgivere til at oprette et system for registrering af medarbejderes daglige arbejdstid.

Læs mere