Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Retablering af ødelagte beskyttede naturområder

Naturbeskyttelsesloven indeholder forbud mod, at mennesker foretager ændringer af beskyttede naturtyper såsom heder, moser, vandløb og søer. Sker det alligevel, kan myndighederne ikke kræve, at den ødelagte naturtilstand genoprettes. Det har byretten i en afgørelse fastslået.

Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om at myndighederne skal ”foranledige et ulovligt forhold lovliggjort”, er altså begrænset til alene at kunne give påbud om, at et ulovligt forhold bringes til ophør.

Dette skriver partner og advokat Flemming Elbæk, og advokatfuldmægtig Tina Selma Wedel Bjerregaard, mere om i denne måneds udgave af Teknik og Miljø.

Hent artiklen nedenfor.

Teknik & Miljø august 2022

 

Kontakt:

FE Farve

Flemming Elbæk

Partner og advokat (L), HD(Ø) Offentlig ret fe@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 58 linkedin Læs mere
Haugaardbraad 0303220612 Farve (1)

Tina S. W. Bjerregaard

Advokat Offentlig ret Miljøret EU ret tb@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 63 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Nyhedsside NIS2 19.09.22

Gratis NIS2 seminar

Onsdag den 12. oktober kl. 13.00-17.00 inviterer ColorTokens, LabTech og Haugaard|Braad til NIS2 seminar.

Læs mere
Teaser Nettoprisindeksregulering 31.08.22

Ny politisk aftale om loft for nettoprisindeksregulering

Et politisk flertal har indgået en aftale om gennemførelsen af hastelovgivning, som indebærer et loft for, hvor meget udlejer kan regulere lejen i boliglejeforhold.

Læs mere
Teaser Magasin Teknik Miljoe 29.08.22

Retablering af ødelagte beskyttede naturområder

Byretten har i en afgørelse fastslået, at påbud om retablering kræver særskilt hjemmel. Læs mere om emnet i denne måneds artikel i Teknik & Miljø.

Læs mere