Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Rådet og Parlamentet indgår foreløbig aftale om designbeskyttelsespakken

Rådet og Europa-Parlamentet har for nylig indgået aftale om revision af designdirektivet og -forordningen, og dermed bliver den over 20 år gamle designlovgivning ajourført. Det forventes, at registreringsprocessen bliver lettere, samtidig med at EU-lovgivningen bliver rustet til at imødegå udfordringerne med stigende digitalisering og 3D-printning.

Industrielle produkter kan ved registrering designbeskyttes nationalt og på EU-plan eller – for så vidt angår EU-design – ved offentliggørelse, og designbeskyttelsen omfatter det industrielle produkts udseende. Produkters udseende er et ofte afgørende kriterium for, om en køber til- eller fravælger produktet, og et godt og attraktivt design kan medføre en betydelig konkurrencefordel, idet designbeskyttelsen i høj grad forhindrer produktefterligninger og -kopier.

Det for nyligt vedtagne designdirektiv og -forordning indebærer blandt andet en ajourføring af den over 20 år gamle lovtekst, en lettelse af registreringsprocessen for EU-designs og en harmonisering af de europæiske og nationale registreringsprocedurer. Samtidig bliver en såkaldt ”reparationsklausul” indført, hvormed nye regler om undtagelser fra designbeskyttelse bliver introduceret for reservedele, der anvendes til reparation af sammensatte produkter.

Reparationsklausulen

Reparationsklausulen indebærer, at designbeskyttelse udelukkes for reservedele til et sammensat produkt, når reservedelene anvendes til genskabelse af det oprindelige produkts udseende, dog kun når der er tale om (i) reparationsformål og hvis (ii) reservedelen har præcist samme udseende som den oprindelige del. Et eksempel på dette kunne være en beskadiget bildør, der skal udskiftes for at genoprette bilens oprindelige udseende. Formålet med reparationsklausulen er at liberalisere reservedelsmarkedet og sikre, at forbrugerne i hele EU har lettere adgang til reservedele som benyttes til reparation. Det forventes, at forbrugerne over en 10-årig periode kan spare mellem 340 og 544 millioner EURO (mellem 2,53 og 4,05 milliarder danske kroner). Reparationsklausulen fandtes tidligere i forordningen, men er nu blevet tilføjet til direktivet, så designforordningen (det europæiske designsystem) og designdirektivet (de nationale systemer) bliver tilpasset.

Gebyrforøgelse

For at sikre en velfungerende sameksistens mellem EU-designet på den ene side og de nationale designs på den anden side, er det blevet besluttet, at gebyrerne på EU-plan forøges, så de er højere end de nationale designsystemer. Det hænger blandt andet sammen med, at man har ønsket, at det højere gebyr på EU-plan skal afspejle, at man som EU-designindehaver får en tilsvarende større territorial beskyttelse end ved et nationalt design.

Kulturarv

Med aftalens vedtagelse er det ikke muligt at designbeskytte kulturarv. Med aftalen har man valgt at anvende UNESCOs definition af ”kulturarv”, der blandt andet omfatter artefakter, monumenter, håndværk og kostumer.

Vores bemærkninger

Vi anbefaler fortsat, at du som erhvervsdrivende designbeskytter dine produkters udseende, særligt hvis dine produkters værdi ligger i deres udseende. Det er for eksempel særligt relevant inden for tøj- og modebranchen, keramik, boliginventar og smykkeindustrien. I en eventuel tvist vil du stå markant stærkere med et registreret design på hånden end uden, hvis konkurrenter måtte lade sig inspirere af dine produkter.

Haugaard|Braad vil naturligvis bistå dig med rådgivning inden for registrerings- og håndhævelsesprocessen.

NT (2)

Nikolaj Jalili-Trudslev

Partner og advokat (L) Erhvervsret nt@haugaardbraad.dk (+45) 31 10 07 17 linkedin Læs mere
JF (1)

Jakob Fredsgaard

Advokatfuldmægtig Erhvervsret jf@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 63 Læs mere

Seneste nyheder

AI Løsninger Teaser 08.02.24

Vejledning fra Datatilsynet om brug af AI-løsninger

Datatilsynet skærper fokus på brugen af kunstig intelligens i 2024. Vejledning skal guide offentlige myndigheder.

Læs mere
Hammer Teaser 25.01.24

Lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven vedtaget

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget lovforslag med krav om registrering af medarbejderes arbejdstid.

Læs mere
Designbeskyttelse Teaser 22.01.24

Rådet og Parlamentet indgår foreløbig aftale om designbeskyttelsespakken

Rådet og Europa-Parlamentet har for nylig indgået aftale om revision af designdirektivet og -forordningen.

Læs mere