Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Prismarkedsføring skal være i overensstemmelse med markedsføringslovens regler

Begrebet prismarkedsføring dækker over brugen af salgsfremmende prisudsagn og andre foranstaltninger, der er tæt knyttet til præsentationen af en vare og pris. Som eksempler på salgsfremmende prisudsagn kan der henvises til prissammenligninger og brug af salgsfremmende udtryk som ”tilbud”, ”kun”, ”chokpris”, ”udsalg” mv.

Regulering af prismarkedsføring
Prismarkedsføring er i markedsføringslovens forstand at betragte som handelspraksis.

Grundlæggende for al handelspraksis, der påvirker forbrugernes økonomiske interesser er, at den erhvervsdrivende skal udvise god erhvervsskik. Det indebærer blandt andet, at den udviste handelspraksis ikke må være egnet til væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren.

Prismarkedsføring vil være egnet til væsentligt at forvride gennemsnitsbrugerens økonomiske adfærd, hvis der i markedsføringen gøres brug af urigtige eller vildledende udtalelser eller omvendt, hvis den erhvervsdrivende i sin markedsføring skjuler eller udelader væsentlige oplysninger.

Prissammenligninger
Ifølge Forbrugerombudsmandens vejledning er prissammenligninger som led i en erhvervsdrivendes prismarkedsføring i overensstemmelse med markedsføringslovens bestemmelser, hvis sammenligningen er korrekt, reel, relevant og dokumenterbar.

En prissammenligning kan ske i forhold til egen normal pris, markedsprisen eller andre erhvervsdrivendes priser for samme produkt.

Grundlæggende gælder det ved alle sammenligninger, at den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af den pris der sammenlignes med, og at sammenligningen skal præsenteres for forbrugeren på en gennemskuelig måde.

Det skal altid fremgå klart, hvilken pris der sammenlignes med. Hvis ikke det er tydeligt, vil prissammenligningen af Forbrugerombudsmanden blive anset som en sammenligning med egen normalpris.

Salgsfremmende udtryk
Salgsfremmende udtryk som f.eks. ”kun X kr.”, ”chokpris” og ”kampagnepris” må kun benyttes, hvis de har et reelt indhold. Det vil sige, at købet faktisk skal være særligt fordelagtigt for forbrugeren.

En vare må f.eks. ikke markedsføres med udtrykket ”tilbud”, hvis den altid sælges til den angivne pris.

Det samme gør sig gældende, hvis der bliver brugt udsagn som ”billigere” eller ”billigst” i markedsføringen. Den erhvervsdrivende skal være i stand til at dokumentere, at prisbilligheden gælder alle varer hos et repræsentativt udsnit af de forretninger, som det er rimeligt og relevant at sammenligne sig med.

Tilsidesættelse af reglerne kan medføre en bøde
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med erhvervsdrivendes markedsføring og overholdelse af forbrugerbeskyttende regler. Som erhvervsdrivende er det derfor vigtigt, at man er opmærksom på retningslinjerne for prismarkedsføring, inden der gøres brug af salgsfremmende udtryk eller prissammenligninger. En tilsidesættelse af reglerne kan medføre, at virksomheden pålægges en anseelig bøde, som er set helt op i størrelsesordenen på 3 millioner kroner.

Kontakt vores ekspert

Seneste nyheder

Transaktion Teaser 17.05.22

Haugaard|Braad bistår købere af en af Danmarks største salatproducenter i større transaktion

Haugaard|Braad har bistået den nye ejerkreds bestående af DanGrow, DanRoots og Axel Månsson A/S med opkøbet af en af Danmarks største salatproducenter.

Læs mere
Flemming Og Anders Teaser 19.04.22

Pressemeddelelse: Haugaard|Braad optages i ledende international guide indenfor advokatbranchen

Efter flere års positiv og hastig vækst optages det nordjyske advokatfirma Haugaard|Braad for andet år i træk i Legal 500.

Læs mere
Havn Teaser 04.03.22

Krav til kommuner om undersøgelse af luftforurening i forbindelse med planlægning af boliger på havne

Læs artikel om kravene til kommuner i forbindelse med planlægning af boliger på havne i denne måneds udgave af Teknik & Miljø.

Læs mere