Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

P2B-forordningen

P2B-forordningen

Den 12. juni 2020 trådte P2B-forordningen (Platform to Business-forordning) i kraft. P2B-forordningen har til formål at beskytte særligt små og mellemstore virksomheder, som gør brug af onlineformidlingstjenester og online søgemaskiner til afsætning af deres produkter og tjenesteydelser til forbrugere. Følgende artikel fokuserer på reglerne, som gælder for onlineformidlingstjenesterne. 

Vigtige begreber i P2B-forordningen
P2B-forordningen har til formål at beskytte erhvervsbrugere, der bør brug af onlineformidlingstjenester til afsætning af deres varer og tjenesteydelser til forbrugere.

Ved en erhvervsbruger forstås ifølge P2B-forordningen enhver person, der ved hjælp af en onlineformidlingstjeneste tilbyder varer eller tjenesteydelser til forbrugere. Typisk vil der være tale om producenter og forhandlere af produkter og services.

En onlineformidlingstjeneste, i P2B-forordningens forstand, er en digital platform, hvor en erhvervsbruger på baggrund af en aftale med udbyderen af platformen, kan tilbyde sine varer eller tjenesteydelser til forbrugere. Eksempler på onlineformidlingstjenester er bl.a. Amazon, Expedia, eBay og DBA.

P2B-forordningens formål
Formålet med P2B-forordningen er at regulere forholdet mellem udbyderen af den digitale platform og erhvervsbrugeren. Man har fra lovgivers side vurderet det nødvendigt, da forholdet ofte vil bære præg af, at særligt de mindre erhvervsbrugere er dybt afhængige af, at kunne udbyde deres varer eller tjenesteydelser på platformen.

Med P2B-forordningen vil man øge gennemsigtighed og sikre effektive klagemuligheder for erhvervsbrugeren.

P2B-forordningens krav til onlineformidlingstjenester og udbyderne
P2B-forordningen indeholder en række krav til onlineformidlingstjenester og udbyderne. Af eksempler på krav fra forordningen kan bl.a. nævnes:

  • Sproget: Forordningen stiller krav til, at alle platformsudbyderens vilkår udarbejdes i et forståeligt sprog. Derudover skal vilkårene være lettilgængelige for erhvervsbrugere i alle faser af forretningsforholdet.
  • Kontraktforholdets vilkår: Platformsudbyderen har pligt til at oplyse alle væsentlige vilkår i kontraktforholdet. F.eks. er udbyderen forpligtet til at oplyse om de vigtigste parametre for placeringen af produkter og tjenesteydelser på platformen. Derudover skal platformsudbyderens vilkår for anvendelse og eventuel udlevering af personoplysninger, og anden data, være tydelig.
  • Ændringer i vilkår skal begrundes: P2B-forordningen regulerer i et vist omfang også platformsudbyderens ageren overfor erhvervsbrugeren. F.eks. er der fastsat regler om udbyderens adgang til at ændre i sine vilkår og opsige aftalen med erhvervsbrugeren. Desuden er udbyderen pålagt pligt til at begrunde visse afgørelser, som træffes i relation til erhvervsbrugeren.
  • Internt klagesystem: P2B-forordningen stiller krav til, at de større platformsudbydere etablerer et internt klagesystem, hvorigennem erhvervsbrugere nemt, effektivt og gratis kan klage over udbyderen eller platformen. Hensigten er at skabe mulighed for mægling, hvis en eventuel tvist ikke kan løses gennem klagesystemet.

Konsekvenser af manglende overholdelse af P2B-forordningens regler
Hvis P2B-forordningens regler ikke overholdes vil vilkår, meddelte ændringer eller opsigelser, blive betragtet som ugyldige.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er bemyndiget til at gribe ind over for digitale platforme, der ikke lever op til P2B-forordningens regler.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle en sag af egen drift, eller på baggrund af en klage. Overtrædelse af forordningens regler kan medføre, at Styrelsen meddeler platformsudbyderen et påbud, hvilket i sidste ende kan føre til en bøde. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er også berettiget til at offentliggøre de afgørelser, som træffes i henhold til P2B-forordningens regler.

Hvis din virksomhed beskæftiger sig med afsætning af andre erhvervsdrivendes varer og tjenesteydelser til forbrugere, er det således af stor betydning, at du er opmærksom på reglerne i P2B-forordningen.

Ligeledes er det relevant for dig, hvis virksomhed benytter sig af onlineformidlingstjenester til salg af produkter eller tjenesteydelser, at være opmærksom på de rettigheder, som P2B-forordningen tildeler erhvervsbrugere.

Kontakt vores ekspert

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere