Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Tværkommunale samarbejder kan bidrage til løsninger på klimaforandringerne

Tværkommunalt samarbejde om genanvendelse af ressourcer

Det er vigtigere end nogensinde før at indgå i dialog og samarbejde omkring mulige løsninger på de udfordringer, som klimaforandringerne forårsager. Det kræver dog en mere hensigtsmæssig og effektiv håndtering end hidtil set, og der er behov for innovative løsninger, hvor nye og forstærkede samarbejder etableres.

Partner og specialistadvokat, Flemming Elbæk, er i samarbejde med Pernille Møller, teamleder for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, udkommet med en artikel i august måneds udgave af Teknik & Miljø. Artiklen belyser, hvordan et stærkt samarbejde på tværs af kommunegrænser kan bidrage med innovative løsninger på klimaforandringerne.

Tværkommunale samarbejder i det nordjyske med fokus på genanvendelse af affald

I 2019 gik de nordjyske kommuner sammen om indsatsen Det Cirkulære Nordjylland. Fokus for indsatsen er genanvendelse af ressourcer, som ellers ville blive til affald. Ydermere skal indsatsen sikre etablering af stærke samarbejder og netværk, som skal skabe grobund for, at nye og innovative løsninger kan spire. Endvidere skal Det Cirkulære Nordjylland sikre en bred interesseinddragelse på tværs af kommunegrænserne, samt private- og offentlige sektorer.  

Læs den fulde artikel her.

Teknik & miljø

FE

Flemming Elbæk

Partner og advokat (L), HD(Ø) Offentlig ret fe@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 58 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere