Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Tværkommunale samarbejder kan bidrage til løsninger på klimaforandringerne

Det er vigtigere end nogensinde før at indgå i dialog og samarbejde omkring mulige løsninger på de udfordringer, som klimaforandringerne forårsager. Det kræver dog en mere hensigtsmæssig og effektiv håndtering end hidtil set, og der er behov for innovative løsninger, hvor nye og forstærkede samarbejder etableres.

Partner og specialistadvokat, Flemming Elbæk, er i samarbejde med Pernille Møller, teamleder for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, udkommet med en artikel i august måneds udgave af Teknik & Miljø. Artiklen belyser, hvordan et stærkt samarbejde på tværs af kommunegrænser kan bidrage med innovative løsninger på klimaforandringerne.

Tværkommunale samarbejder i det nordjyske med fokus på genanvendelse af affald

I 2019 gik de nordjyske kommuner sammen om indsatsen Det Cirkulære Nordjylland. Fokus for indsatsen er genanvendelse af ressourcer, som ellers ville blive til affald. Ydermere skal indsatsen sikre etablering af stærke samarbejder og netværk, som skal skabe grobund for, at nye og innovative løsninger kan spire. Endvidere skal Det Cirkulære Nordjylland sikre en bred interesseinddragelse på tværs af kommunegrænserne, samt private- og offentlige sektorer.  

Læs den fulde artikel her.

FE Farve

Flemming Elbæk

Partner og advokat (L), HD(Ø) Offentlig ret fe@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 58 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Nyhedsside NIS2 19.09.22

Gratis NIS2 seminar

Onsdag den 12. oktober kl. 13.00-17.00 inviterer ColorTokens, LabTech og Haugaard|Braad til NIS2 seminar.

Læs mere
Teaser Nettoprisindeksregulering 31.08.22

Ny politisk aftale om loft for nettoprisindeksregulering

Et politisk flertal har indgået en aftale om gennemførelsen af hastelovgivning, som indebærer et loft for, hvor meget udlejer kan regulere lejen i boliglejeforhold.

Læs mere
Teaser Magasin Teknik Miljoe 29.08.22

Retablering af ødelagte beskyttede naturområder

Byretten har i en afgørelse fastslået, at påbud om retablering kræver særskilt hjemmel. Læs mere om emnet i denne måneds artikel i Teknik & Miljø.

Læs mere