Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Nye klimakrav til alt nybyggeri fra den 1. januar 2023

Fra den 1. januar 2023 indføres der klimakrav i bygningsreglementet (BR 18), der indebærer krav om maksimal klimapåvirkning fra nybyggeri.

De nye klimakrav har til formål at nedsætte CO2-udledningen fra byggeriet.

De nye krav vil få stor betydning for byggebranchen, og medfører blandt andet, at en bygherre skal opfylde BR 18’s nye klimakrav for at kunne få en ibrugtagningstilladelse til et nybyggeri.

De nye klimakrav omhandler:

  1. Krav om beregning af bygningens klimapåvirkning over dens livscyklus (Life Cycle Assessment/LCA-beregning)
  2. Grænseværdier for hvor meget CO2 nybyggeri må udlede pr. år

1. Vedrørende LCA-beregning:

De nye krav om LCA-beregninger gælder alle former for nybyggeri uanset størrelsen, hvis byggeansøgningen er indleveret efter den 1. januar 2023.

LCA-beregningen fastlægger et byggeris samlede klimapåvirkning over byggeriets livscyklus, som er defineret som en 50-årig betragtningsperiode, regnet fra byggeriet færdigmeldes.

2. Vedrørende CO2-grænseværdier:

Kravet vedrørende grænseværdier for CO2 indebærer, at der fastsættes en grænse for, hvor meget CO2 byggeriet må udlede.

Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi i forhold til CO2-udledning på 12,0 kg CO2-ækv./m2/år.

Hvem skal sikre, at klimakravene overholdes?

Det afhænger af den konkrete entrepriseform, hvem der skal sikre overholdelsen af klimakravene.

Er der tale om byggeri, der opføres som totalentreprise, er det totalentreprenørens ansvar at sikre, at kravene overholdes.

Som totalentreprenør skal du derfor være særligt opmærksom på at indhente alt relevant materiale fra dine underentreprenører.

Ved hoved-, stor- eller fagentreprise påhviler ansvaret derimod bygherren, som har pligten til at koordinere, indsamle og indlevere materialet til kommunens byggesagsbehandlere. 

Uanset om du er entreprenør eller bygherre, bør du altid sikre dig, at der i dine entreprisekontrakter er en klar og tydelig opdeling af parternes opgave- og rollefordeling.

Som entreprenør, der benytter underentreprenører, bør du også sikre dig, at det er reguleret, at du skal modtage den relevante dokumentation fra dine underentreprenører, så du kan overholde dokumentationskrav som bygherren eller totalentreprenøren stiller dig.

Vil du vide mere, eller har du behov for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte entrepriseafdelingen hos Haugaard|Braad, såfremt du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Seneste nyheder

Teaser DR Nyhed 30.04.24

Fokus på lovlighed af Miljøministeriets praksis om udledning af miljøfarlige stoffer

DR1 sætter i ny udsendelse fokus på spørgsmålet om, hvorvidt Miljøministeriets praksis i forhold til udledning af miljøfarlige stoffer er lovlig.

Læs mere
Jobannonce Nyhedsside 03.04.24

To af Aalborgs største advokatfirmaer lægges sammen

Advokatfirmaerne Haugaard|Braad og Hovmøller & Thorup, der begge er blandt de største advokathuse i Aalborg, lægges nu sammen.

Læs mere
Legal 500 2024 Teaser (400 X 296 Px) (1) 27.03.24

Haugaard|Braad fastholder stærk position i The Legal 500

Det internationale ratingbureau, The Legal 500, vurderer Haugaard|Braad som et af de førende danske advokatfirmaer indenfor insolvens og miljøret.

Læs mere