Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Nye klimakrav til alt nybyggeri fra den 1. januar 2023

Fra den 1. januar 2023 indføres der klimakrav i bygningsreglementet (BR 18), der indebærer krav om maksimal klimapåvirkning fra nybyggeri.

De nye klimakrav har til formål at nedsætte CO2-udledningen fra byggeriet.

De nye krav vil få stor betydning for byggebranchen, og medfører blandt andet, at en bygherre skal opfylde BR 18’s nye klimakrav for at kunne få en ibrugtagningstilladelse til et nybyggeri.

De nye klimakrav omhandler:

  1. Krav om beregning af bygningens klimapåvirkning over dens livscyklus (Life Cycle Assessment/LCA-beregning)
  2. Grænseværdier for hvor meget CO2 nybyggeri må udlede pr. år

1. Vedrørende LCA-beregning:

De nye krav om LCA-beregninger gælder alle former for nybyggeri uanset størrelsen, hvis byggeansøgningen er indleveret efter den 1. januar 2023.

LCA-beregningen fastlægger et byggeris samlede klimapåvirkning over byggeriets livscyklus, som er defineret som en 50-årig betragtningsperiode, regnet fra byggeriet færdigmeldes.

2. Vedrørende CO2-grænseværdier:

Kravet vedrørende grænseværdier for CO2 indebærer, at der fastsættes en grænse for, hvor meget CO2 byggeriet må udlede.

Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi i forhold til CO2-udledning på 12,0 kg CO2-ækv./m2/år.

Hvem skal sikre, at klimakravene overholdes?

Det afhænger af den konkrete entrepriseform, hvem der skal sikre overholdelsen af klimakravene.

Er der tale om byggeri, der opføres som totalentreprise, er det totalentreprenørens ansvar at sikre, at kravene overholdes.

Som totalentreprenør skal du derfor være særligt opmærksom på at indhente alt relevant materiale fra dine underentreprenører.

Ved hoved-, stor- eller fagentreprise påhviler ansvaret derimod bygherren, som har pligten til at koordinere, indsamle og indlevere materialet til kommunens byggesagsbehandlere. 

Uanset om du er entreprenør eller bygherre, bør du altid sikre dig, at der i dine entreprisekontrakter er en klar og tydelig opdeling af parternes opgave- og rollefordeling.

Som entreprenør, der benytter underentreprenører, bør du også sikre dig, at det er reguleret, at du skal modtage den relevante dokumentation fra dine underentreprenører, så du kan overholde dokumentationskrav som bygherren eller totalentreprenøren stiller dig.

Vil du vide mere, eller har du behov for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte entrepriseafdelingen hos Haugaard|Braad, såfremt du har spørgsmål eller brug for hjælp.

RBB

Rasmus B. Bylov

Partner og advokat (H) Entrepriseret rbb@haugaardbraad.dk (+45) 51 25 55 75 linkedin Læs mere
MT

Martin Tang

Advokat (L) Entrepriseret mt@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 70 linkedin Læs mere
JSO

Jakob Sloth-Odgaard

Advokatfuldmægtig Entrepriseret jso@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 60 linkedin Læs mere
SJK

Signe Joest Jakobsen

Advokatfuldmægtig Entrepriseret sja@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 19 15 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere