Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Ny trepartsaftale om lokal lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har som følge af de for nyligt indførte restriktioner i Nordjylland, indgået en ny aftale om lønkompensation. Aftalen er rettet mod virksomheder i de omfattede kommuner, herunder Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø samt virksomheder og borgere, som er berørte af mobilitetsrestriktionerne.

Kompensationsordningerne trådte i kraft den 6. november og gælder indtil den 3. december 2020. Brug af kompensationsordningerne forudsætter, at virksomheden ikke opsiger medarbejdere grundet økonomiske årsager fra den 6. november og så længe virksomheden er omfattet af ordningerne.

Aftalen indeholder tre nye kompensationsordninger:

1. Lønkompensation til pendlere

Der er aftalt en ny pendlingslønkompensationsordning. Ordningen er målrettet virksomheder, som har medarbejdere, der ikke møder på arbejde som følge af myndighedernes kraftige opfordring til ikke at krydse kommunegrænserne i de omfattede kommuner.

Af aftalen fremgår det, at pendlingslønkompensationsordningen baserer sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning. Derudover er det også en forudsætning, at virksomheden har hjemsendt mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

I relation til pendlerkompensationsordningen er det imidlertid parternes hensigt, at virksomhederne i videst muligt omfang ikke skal omfattes af et krav om hjemsendelse af en vis andel/antal medarbejdere.

Det er endnu usikkert om ordningen vil blive gennemført efter parternes hensigt, da der hersker tvivl om, hvorvidt dette vil være i strid med EU’s statsstøtteregler. Myndighederne arbejder på nuværende tidspunkt på en afklaring heraf. Hos Haugaard|Braad Advokatfirma følger vi situationen tæt og tilpasser løbende vores rådgivning efter de nye retningslinjer.

Såfremt ordningen iværksættes efter parternes hensigt, vil virksomheden være berettiget til at modtage pendlingslønkompensation for den enkelte medarbejder, der ikke møder på arbejde som følge af mobilitetsrestriktionen. Virksomheden skal være i stand til at dokumentere, at enten medarbejderen eller virksomheden er bosat/beliggende i en af de omfattede kommuner, og at medarbejderen skal krydse en kommunegrænse for at komme på arbejde.

Kompensationsniveauet i pendlingslønkompensationsordningen er forhøjet således, at kompensationen maksimalt kan udgøre 45.000 kr. pr. ansatte. Til sammenligning udgør loftet 30.000 kr. i den almindelige lønkompensationsordning. Det vil således være hensigtsmæssigt for virksomheden at søge om lønpendlingskompensation frem for almindelig lønkompensation for så mange medarbejdere som muligt.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at det er tvivlsomt, om man som arbejdsgiver er retligt forpligtet til at udbetale løn til medarbejdere, der ikke møder på arbejde som følge af mobilitetsrestriktionerne, idet der ikke er tale om et lovfæstet forbud mod at krydse kommunegrænserne, men en opfordring til at undlade dette fra myndighederne. Herved udgør medarbejderens udeblivelse reelt en misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvorfor man som arbejdsgiver selvsagt ikke er forpligtet til at udbetale løn.

2. Lønkompensation ved nedlukning af lokale arbejdssteder

Aftalen indeholder også en tilpasning af de nuværende regler for lønkompensation til tvangslukkede virksomheder. Tidligere var en virksomhed alene berettiget til lønkompensation, hvis hele virksomheden var nedlukket. Kompensationsordningen er nu ændret således, at virksomheder kan søge om lønkompensation, hvis de som følge af de fornyeligt indførte restriktioner skal nedlukke lokale arbejdssteder, f.eks. filialer eller lokale afdelinger.

De øvrige betingelser for ordningen fortsætter uændret.

3. Lønkompensation til virksomheder i de syv nordjyske kommuner

Med aftalen genindføres den tidligere lønkompensationsordning for virksomheder i de syv omfattede kommuner.

Lønkompensationen vil gælde for arbejdssteder, som er fysisk placeret i de omfattede kommuner.

Ordningen er baseret på samme forudsætninger som den tidligere lønkompensationsordning. Det betyder blandt andet, at virksomheden, som det var tilfældet under den tidligere lønkompensationsordning, skal hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Opgørelsen kan imidlertid baseres på det enkelte arbejdssted og ikke virksomheden som helhed, idet der kan søges om lønkompensation for enkelte lokale arbejdssteder. I opgørelsen vil virksomheden i øvrigt kunne inddrage medarbejdere, som omfattet af den nye pendlingslønkompensationsordning.

Lønkompensationen vil som tidligere udgøre 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden.

For yderligere spørgsmål vedrørende den nye trepartsaftale om lokal lønkompensation, er du velkommen til at kontakte vores afdeling inden for generel erhvervsret:

Nikolaj Jalili-Trudslev
Partner og advokat (L)
Mail: nj@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 31 10 07 17

 

Mette Thejl
Advokatfuldmægtig
Mail: met@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 40 80 16 59

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere