Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Netværk for jurister med interesse for miljø

Vær med når vi inviterer til netværksmøde torsdag den 26. januar 2023. Netværket er for jurister, der arbejder med klima- og energi-, miljø- og planret. 

Formål

Netværket er etableret af en række jurister fra både offentlige og private arbejdspladser, og har til formål at skabe et uformelt forum, hvor miljøretsjurister kan mødes og netværke, dele viden og drøfte aktuelle problemstillinger.  

Tema: Vand

Det faglige fokus for netværksmødet bliver vandlovgivning. Jurister fra Miljøstyrelsen fortæller om hvorfor det er vigtigt at kende til regulering af vandsektoren, og Professor emeritus Ellen Magrethe Basse holder oplæg om den retlige ramme for regulering af vandsektoren samt præsentation af hendes nyeste bog.

Personlig deltagelse

Deltagelse i netværksmøderne er personligt, og enhver deltager kun på vegne af sig selv og sit virke som jurist. Ingen udtaler sig derfor på vegne af sin arbejdsplads, medmindre andet helt tydeligt fremgår, f.eks. i forbindelse med oplæg. 

Chatham House Rules

​Netværket har som nævnt til formål at skabe et forum, hvori der kan føres åbne drøftelser, og hvor det er muligt for oplægsholdere at gå lidt længere, end de normalt ville kunne. Dette forudsætter selvsagt en vis fortrolighed blandt deltagerne. Derfor afholdes netværksmøderne efter Chatham House Rules. Dette skal sikre en åben dialog samtidig med at ingen skal være bekymret for, at deres bidrag citeres eller bruges på anden vis.

Dagens faglige program – og aftenens sociale arrangement

13.45 – 14.00: Registrering og networking

14.00 – 14.15: Velkomst v/advokat Tina Selma Wedel Bjerregaard fra Haugaard|Braad Advokatfirma. Tankerne bag netværket. Hvad skal netværket kunne: Årshjul. Kvartalsmøder. Miljøretskonference.

14.15 – 15.15: Fifteen minuts of fame. Maja Frydendahl Lauvring fra Miljøstyrelsen, Jane Fløe fra Nævnenes Hus, Flemming Elbæk fra Haugaard|Braad Advokatfirma og Ole Windahl Pedersen fra Aarhus Universitet, har hver 15 minutter til at fortælle om deres arbejde og arbejdsplads og hverdagens udfordringer, samt hvorfor deres arbejdsplads bakker op om netværket.

15.15 – 15.30: Pause

15.30 – 15.45: Dagens tema præsenteres af Dorte Balle Harder og Nana Amalie Harbo fra Miljøstyrelsen.

15.30 – 16.30: Tema: Vand v/Ellen Margrethe Basse, som vil fortælle om den retlige ramme for regulering af vand i Danmak med udgangspunkt i hendes nye bog Vand-lovgivning.

16.30 – 16.45: Spørgsmål og debat om dagens tema.

17.00 – 18.00: Fællesspisning. Evaluering. Networking.

Tid og sted

Arrangementet foregår torsdag den 26. januar 2023 på Aarhus Universitet

Kl. 14.00 – 16.45: Fagligt arrangement

Kl. 17.00 – 18.00: Socialt arrangement

Tilmelding og pris

S.U. torsdag den 12. januar 2023

Tilmelding skal ske til PA og receptionist Christinna Larsen: cl@haugaardbraad.dk

Fagligt arrangement – gratis (der vil være mulighed for at købe kaffe i pausen)

Socialt arrangement – egenbetaling for mad og drikkevarer via mobilpay

 

Seneste nyheder

Konkurskarantæne Teaser 13.06.24

Nye regler om konkurskarantæne vedtaget

Den 23. maj 2024 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af reglerne om konkurskarantæne.

Læs mere
Teaser (400 X 296 Px) 30.05.24

Bliv klar til de nye regler om tidsregistrering

Er jeres virksomhed klar til de nye tidsregistreringsregler, der træder i kraft 1. juli 2024?

Læs mere
Teaser DR Nyhed 30.04.24

Fokus på lovlighed af Miljøministeriets praksis om udledning af miljøfarlige stoffer

DR1 sætter i ny udsendelse fokus på spørgsmålet om, hvorvidt Miljøministeriets praksis i forhold til udledning af miljøfarlige stoffer er lovlig.

Læs mere