Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Netværk for jurister med interesse for miljø

Vær med når vi inviterer til netværksmøde torsdag den 26. januar 2023. Netværket er for jurister, der arbejder med klima- og energi-, miljø- og planret. 

Formål

Netværket er etableret af en række jurister fra både offentlige og private arbejdspladser, og har til formål at skabe et uformelt forum, hvor miljøretsjurister kan mødes og netværke, dele viden og drøfte aktuelle problemstillinger.  

Tema: Vand

Det faglige fokus for netværksmødet bliver vandlovgivning. Jurister fra Miljøstyrelsen fortæller om hvorfor det er vigtigt at kende til regulering af vandsektoren, og Professor emeritus Ellen Magrethe Basse holder oplæg om den retlige ramme for regulering af vandsektoren samt præsentation af hendes nyeste bog.

Personlig deltagelse

Deltagelse i netværksmøderne er personligt, og enhver deltager kun på vegne af sig selv og sit virke som jurist. Ingen udtaler sig derfor på vegne af sin arbejdsplads, medmindre andet helt tydeligt fremgår, f.eks. i forbindelse med oplæg. 

Chatham House Rules

​Netværket har som nævnt til formål at skabe et forum, hvori der kan føres åbne drøftelser, og hvor det er muligt for oplægsholdere at gå lidt længere, end de normalt ville kunne. Dette forudsætter selvsagt en vis fortrolighed blandt deltagerne. Derfor afholdes netværksmøderne efter Chatham House Rules. Dette skal sikre en åben dialog samtidig med at ingen skal være bekymret for, at deres bidrag citeres eller bruges på anden vis.

Dagens faglige program – og aftenens sociale arrangement

13.45 – 14.00: Registrering og networking

14.00 – 14.15: Velkomst v/advokat Tina Selma Wedel Bjerregaard fra Haugaard|Braad Advokatfirma. Tankerne bag netværket. Hvad skal netværket kunne: Årshjul. Kvartalsmøder. Miljøretskonference.

14.15 – 15.15: Fifteen minuts of fame. Maja Frydendahl Lauvring fra Miljøstyrelsen, Jane Fløe fra Nævnenes Hus, Flemming Elbæk fra Haugaard|Braad Advokatfirma og Ole Windahl Pedersen fra Aarhus Universitet, har hver 15 minutter til at fortælle om deres arbejde og arbejdsplads og hverdagens udfordringer, samt hvorfor deres arbejdsplads bakker op om netværket.

15.15 – 15.30: Pause

15.30 – 15.45: Dagens tema præsenteres af Dorte Balle Harder og Nana Amalie Harbo fra Miljøstyrelsen.

15.30 – 16.30: Tema: Vand v/Ellen Margrethe Basse, som vil fortælle om den retlige ramme for regulering af vand i Danmak med udgangspunkt i hendes nye bog Vand-lovgivning.

16.30 – 16.45: Spørgsmål og debat om dagens tema.

17.00 – 18.00: Fællesspisning. Evaluering. Networking.

Tid og sted

Arrangementet foregår torsdag den 26. januar 2023 på Aarhus Universitet

Kl. 14.00 – 16.45: Fagligt arrangement

Kl. 17.00 – 18.00: Socialt arrangement

Tilmelding og pris

S.U. torsdag den 12. januar 2023

Tilmelding skal ske til PA og receptionist Christinna Larsen: cl@haugaardbraad.dk

Fagligt arrangement – gratis (der vil være mulighed for at købe kaffe i pausen)

Socialt arrangement – egenbetaling for mad og drikkevarer via mobilpay

 

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere