Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Ændringer af planloven i høring

Lovforslag om ændring af planloven er i høring frem til den 23. juni 2023, og det forventes at træde i kraft 1. januar 2024.

Der er lagt op til nogle større ændringer, som giver kommunerne beføjelse til at foretage en lang række tiltag inden for udvikling af bymidter, havneområder, landzoner og de små øer og kysterne. Herunder følger et uddrag af nogle af de mange ændringer lovforslaget lægger op til.

Byudvikling

Lovforslaget stiller krav til at kommunerne udarbejder en strategisk planlægning, der skal sikre levende bymidter og mere bynatur. For at give kommunerne bedre muligheder for at tænke naturforhold ind i planlægningen når der etableres nye byområder, gives kommunerne beføjelse til konkret at afsætte en procentdel af et område til grønne arealer.

Haveområder

Kommunernes nuværende muligheder for kommune- og lokalplanlægning for vandområder på søterritoriet inden for en havns dækkende værker og inden for byomdannelsesområder, udvides til at omfatte vandområder, der ikke ligger i byomdannelsesområder. Det skal give kommunerne bedre muligheder for at lave bedre sammenhængende planlægning af land- og vandområder.

Transformationsområder

For de støjbelastede transformationsområder, der indtil nu har været udlagt til boligformål, foreslås det, at disse områder ligeledes skal kunne udlægges til hotel, kontorerhverv og lignende. Hvis kommunen benytter muligheden for at planlægge et transformationsområde til hotel, kontorerhverv og lignende, kan der ikke samtidig planlægges for bolig. Der er således tale om en enten eller situation.  

Klima

I kommunernes redegørelse for lokalplansforslag til vindmøller og solcelleanlæg foreslås det, at man fremadrettet også skal redegøre for kapaciteten og elproduktion af de planlagte anlæg. Dette er en del af den klimaaftale, der blev indgået i juni 2022 om at sikre rammevilkår, der kan muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion fra sol og vind frem mod 2023.

One-stop-shop

Det foreslås, at kommunerne i en lokalplan kan indsætte dispensationsafgørelser fra naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, som kommunen er myndighed for. Det gælder sø- og å beskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, fortidsmindebeskyttelseslinjer og kirkebyggelinjer. Der er tale om en forenkling af sagsforløb og hurtigere afklaring af, om lokalplanen kan realiseres, samt en mere sikker klageproces, hvor alle afgørelser behandles i samme klage og med samme frister.

Der er som nævnt indledningsvis tale om et begrænset uddrag af de foreslåede ændringer til planloven, som er i høring frem til den 23. juni 2023. Vi følger lovprocessen og holder os opdateret på ændringerne frem mod den 1. januar 2024, hvor lovforslaget forventes at træde i kraft. Har du spørgsmål, står vores team af specialiserede advokater inden for miljøretslige forhold klar til at hjælpe dig.

TB

Tina Selma Wedel Bjerregaard

Advokat Offentlig ret Miljøret EU ret tb@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 63 linkedin Læs mere
FE

Flemming Elbæk

Partner og advokat (L), HD(Ø) Offentlig ret fe@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 58 linkedin Læs mere
HIE

Helle Ina Elmer

Juridisk specialkonsulent, ph.d. Miljøret he@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 66 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Nye Boligskatteregler Teaser 27.09.23

Nye boligskatteregler for boligejere

Den 1. januar 2024 træder de nye boligskatteregler i kraft, og der indføres et nyt vurderingssystem.

Læs mere
Succesvirksomhed 2023 Teaser 25.09.23

Succesvirksomhed 2023

Haugaard|Braad Advokatfirma er kåret som Succesvirksomhed 2023.

Læs mere
Greenwashing Teaser 31.08.23

Forbrugerombudsmanden politianmelder virksomheder for greenwashing

Forbrugerombusmanden har øget antal af tilsyn for at bekæmpe vildledende grøn markedsføring, og flere virksomheder rammes.

Læs mere