Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Kvikguide om kravene til grøn markedsføring

Kvikguide om kravene til grøn markedsføring

Mange virksomheder markedsfører i dag sig selv og deres produkter med positive miljø- eller klimamæssige udsagn. Hvis ikke virksomhederne er i stand til i tilstrækkeligt omfang at dokumentere rigtigheden af sådanne udsagn, vil disse imidlertid kunne blive betragtet som vildledende i markedsføringslovens forstand, hvilket medfører, at markedsføringen er ulovlig. Med henblik på at vejlede danske virksomheder, har Forbrugerombudsmanden nu udarbejdet et udkast til en kvikguide om kravene til såkaldt ”grøn markedsføring”. Udkastet er sendt i høring.

Kort om lovgrundlaget

Markedsføringsloven, som regulerer erhvervsdrivendes generelle ageren på markedet i forhold til forbrugere, øvrige erhvervsdrivende samt samfundet generelt, indeholder et vildledningsforbud. Vildledningsforbuddet indebærer overordnet set, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger eller på en anden måde kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, herunder ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere sådanne på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Markedsføringsloven stiller desuden en række mere specifikke krav til de erhvervsdrivende. Ét at disse krav er, at en erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold, som den erhvervsdrivende gør gældende, bl.a. gennem sin markedsføring.

Grøn markedsføring

Med det store fokus på miljøet og bæredygtighed i dag, har interessen for miljøvenlige produkter og virksomheder blandt forbrugere formentlig aldrig været større. Begreber som ”miljøvenlig” og ”grøn” og udsagn som ”mere skånsom for miljøet”, er som følge heraf blevet til buzzwords i virksomheders markedsføring.  

Når en erhvervsdrivende i sin markedsføring fremkommer med positive miljømæssige udsagn om sig selv eller sit produkt, skal sådanne udsagn – som alle andre udsagn fremsat i markedsføringsmæssig sammenhæng - bedømmes efter markedsføringslovens bestemmelser. Det betyder først og fremmest, at udsagnene skal være korrekte og, at de skal præsenteres på en måde, som ikke vildleder forbrugerne.

Forbrugerombudsmanden har imidlertid modtaget en lang række klager fra forbrugere over vildledende grøn markedsføring. Med henblik på at hjælpe virksomheder, som gør brug af miljø- og klimavenlige anprisninger i deres markedsføring, med at efterleve reglerne på området, har Forbrugerombudsmanden derfor sendt et udkast til en kvikguide i høring.

Forbrugerombudsmandens nye kvikguide om grøn markedsføring

Forbrugerombudsmandens ’Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring’ udgør en forkortet version af Forbrugerombudsmandens Vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v.’ – den såkaldte miljøvejledning

Af udkastet til den nye kvikguide fremgår det, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse grundlæggende er et krav, at en virksomheds klima- og miljøudsagn er underbyggede, opdaterede og korrekte og, at virksomheden altid er i stand til at dokumentere, at dette er tilfældet.

Forbrugerombudsmanden skelner i guiden mellem generelle og konkrete udsagn, og fremkommer med sine anbefalinger til, hvordan virksomheder kan og bør underbygge deres udsagn med uafhængige undersøgelser, analyser og lignende.  

Som led heri fremkommer Forbrugerombudsmanden desuden med en række konkrete eksempler på, hvornår det er en overtrædelse af markedsføringsloven at skrive positivt om et produkts påvirkning af miljøet.

Det er Forbrugerombudsmandens hensigt, at erhvervsdrivende i fremtiden kan anvende kvikguiden som en rettesnor.

Læs udkastet til kvikguiden 

Læs miljøvejledningen

Kontakt

For yderligere spørgsmål vedrørende grøn markedsføring, er du velkommen til at kontakte vores afdeling inden for generel erhvervsret:

 

NT (2)

Nikolaj Jalili-Trudslev

Partner og advokat (L) Generel erhvervsret nt@haugaardbraad.dk (+45) 31 10 07 17 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere