Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Kvikguide om kravene til grøn markedsføring

Mange virksomheder markedsfører i dag sig selv og deres produkter med positive miljø- eller klimamæssige udsagn. Hvis ikke virksomhederne er i stand til i tilstrækkeligt omfang at dokumentere rigtigheden af sådanne udsagn, vil disse imidlertid kunne blive betragtet som vildledende i markedsføringslovens forstand, hvilket medfører, at markedsføringen er ulovlig. Med henblik på at vejlede danske virksomheder, har Forbrugerombudsmanden nu udarbejdet et udkast til en kvikguide om kravene til såkaldt ”grøn markedsføring”. Udkastet er sendt i høring.

Kort om lovgrundlaget

Markedsføringsloven, som regulerer erhvervsdrivendes generelle ageren på markedet i forhold til forbrugere, øvrige erhvervsdrivende samt samfundet generelt, indeholder et vildledningsforbud. Vildledningsforbuddet indebærer overordnet set, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger eller på en anden måde kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, herunder ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere sådanne på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Markedsføringsloven stiller desuden en række mere specifikke krav til de erhvervsdrivende. Ét at disse krav er, at en erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold, som den erhvervsdrivende gør gældende, bl.a. gennem sin markedsføring.

Grøn markedsføring

Med det store fokus på miljøet og bæredygtighed i dag, har interessen for miljøvenlige produkter og virksomheder blandt forbrugere formentlig aldrig været større. Begreber som ”miljøvenlig” og ”grøn” og udsagn som ”mere skånsom for miljøet”, er som følge heraf blevet til buzzwords i virksomheders markedsføring.  

Når en erhvervsdrivende i sin markedsføring fremkommer med positive miljømæssige udsagn om sig selv eller sit produkt, skal sådanne udsagn – som alle andre udsagn fremsat i markedsføringsmæssig sammenhæng - bedømmes efter markedsføringslovens bestemmelser. Det betyder først og fremmest, at udsagnene skal være korrekte og, at de skal præsenteres på en måde, som ikke vildleder forbrugerne.

Forbrugerombudsmanden har imidlertid modtaget en lang række klager fra forbrugere over vildledende grøn markedsføring. Med henblik på at hjælpe virksomheder, som gør brug af miljø- og klimavenlige anprisninger i deres markedsføring, med at efterleve reglerne på området, har Forbrugerombudsmanden derfor sendt et udkast til en kvikguide i høring.

Forbrugerombudsmandens nye kvikguide om grøn markedsføring

Forbrugerombudsmandens ’Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring’ udgør en forkortet version af Forbrugerombudsmandens Vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v.’ – den såkaldte miljøvejledning

Af udkastet til den nye kvikguide fremgår det, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse grundlæggende er et krav, at en virksomheds klima- og miljøudsagn er underbyggede, opdaterede og korrekte og, at virksomheden altid er i stand til at dokumentere, at dette er tilfældet.

Forbrugerombudsmanden skelner i guiden mellem generelle og konkrete udsagn, og fremkommer med sine anbefalinger til, hvordan virksomheder kan og bør underbygge deres udsagn med uafhængige undersøgelser, analyser og lignende.  

Som led heri fremkommer Forbrugerombudsmanden desuden med en række konkrete eksempler på, hvornår det er en overtrædelse af markedsføringsloven at skrive positivt om et produkts påvirkning af miljøet.

Det er Forbrugerombudsmandens hensigt, at erhvervsdrivende i fremtiden kan anvende kvikguiden som en rettesnor.

Læs udkastet til kvikguiden 

Læs miljøvejledningen

Kontakt

For yderligere spørgsmål vedrørende grøn markedsføring, er du velkommen til at kontakte vores afdeling inden for generel erhvervsret:

 

NT (2)

Nikolaj Jalili-Trudslev

Partner og advokat (L) Generel erhvervsret nt@haugaardbraad.dk (+45) 31 10 07 17 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Teaser Syn Skøn VBA 18.01.23

Gratis kursus i syn og skøn i sager om byggeri og anlæg

Tirsdag den 14. marts kl. 16.00-19.00 inviterer Aalborg Advokatforening og Haugaard|Braad til kursus.

Læs mere
Teaser Nybyggeri 12.12.22

Nye klimakrav til alt nybyggeri fra den 1. januar 2023

Nye klimakrav i bygningsreglementet (BR 18) indebærer krav om maksimal klimapåvirkning fra nybyggeri.

Læs mere
Teaser Bknord 01.12.22

Nordjysk transaktion bistået af specialistadvokat Nikolaj Jalili-Trudslev

Arkitekt- og ingeniørfirmaet BK Nord A/S opruster virksomheden.

Læs mere