Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Krav til kommuner om undersøgelse af luftforurening i forbindelse med planlægning af boliger på havne

Byplanlægning på kystnære områder er populært og i rivende udvikling. De kystnære arealer er imidlertid ofte allerede belastet af forurening fra blandt andet lugt og støv fra eksisterende produktionsvirksomheder. Det er kommunernes ansvar at sikre, at nyopførte boliger ikke udsættes for luftforurening fra den eksisterende industri på området.

Advokatfuldmægtig, Tina Selma Wedel Bjerregaard, er i samarbejde med partner og specialistadvokat, Flemming Elbæk, udkommet med en artikel i marts måneds udgave af Teknik & Miljø. Artiklen belyser, hvordan planlovens § 15 b giver mulighed for at planlægge for boliger i bl.a. støv- og luftbelastede områder, som i forvejen anvendes til industri.

Utilstrækkelige undersøgelser kan medføre at lokalplaner erklæres ugyldige

Udviklingen stiller store krav til, hvad kommunerne skal undersøge og indhente af oplysninger, inden de vedtager lokalplaner, der ændrer anvendelsen af arealerne. Det er kommunernes ansvar at sikre, at der bliver foretaget tilstrækkelige undersøgelser og indhentet tilstrækkelige oplysninger. Undlader kommunerne at undersøge sådanne forhold, kan det medføre, at en vedtaget lokalplan er ugyldig.

Haugaardbraad 0303220612 Farve (1)

Tina S. W. Bjerregaard

Advokat Offentlig ret Miljøret EU ret tb@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 63 linkedin Læs mere
FE Farve

Flemming Elbæk

Partner og advokat (L), HD(Ø) Offentlig ret fe@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 58 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Nyhedsside NIS2 19.09.22

Gratis NIS2 seminar

Onsdag den 12. oktober kl. 13.00-17.00 inviterer ColorTokens, LabTech og Haugaard|Braad til NIS2 seminar.

Læs mere
Teaser Nettoprisindeksregulering 31.08.22

Ny politisk aftale om loft for nettoprisindeksregulering

Et politisk flertal har indgået en aftale om gennemførelsen af hastelovgivning, som indebærer et loft for, hvor meget udlejer kan regulere lejen i boliglejeforhold.

Læs mere
Teaser Magasin Teknik Miljoe 29.08.22

Retablering af ødelagte beskyttede naturområder

Byretten har i en afgørelse fastslået, at påbud om retablering kræver særskilt hjemmel. Læs mere om emnet i denne måneds artikel i Teknik & Miljø.

Læs mere