Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Krav til kommuner om undersøgelse af luftforurening i forbindelse med planlægning af boliger på havne

Krav om undersøgelse af luftforurening

Byplanlægning på kystnære områder er populært og i rivende udvikling. De kystnære arealer er imidlertid ofte allerede belastet af forurening fra blandt andet lugt og støv fra eksisterende produktionsvirksomheder. Det er kommunernes ansvar at sikre, at nyopførte boliger ikke udsættes for luftforurening fra den eksisterende industri på området.

Advokatfuldmægtig, Tina Selma Wedel Bjerregaard, er i samarbejde med partner og specialistadvokat, Flemming Elbæk, udkommet med en artikel i marts måneds udgave af Teknik & Miljø. Artiklen belyser, hvordan planlovens § 15 b giver mulighed for at planlægge for boliger i bl.a. støv- og luftbelastede områder, som i forvejen anvendes til industri.

Utilstrækkelige undersøgelser kan medføre at lokalplaner erklæres ugyldige

Udviklingen stiller store krav til, hvad kommunerne skal undersøge og indhente af oplysninger, inden de vedtager lokalplaner, der ændrer anvendelsen af arealerne. Det er kommunernes ansvar at sikre, at der bliver foretaget tilstrækkelige undersøgelser og indhentet tilstrækkelige oplysninger. Undlader kommunerne at undersøge sådanne forhold, kan det medføre, at en vedtaget lokalplan er ugyldig.

TB

Tina Selma Wedel Bjerregaard

Advokat Offentlig ret Miljøret EU ret tb@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 63 linkedin Læs mere
FE

Flemming Elbæk

Partner og advokat (L), HD(Ø) Offentlig ret fe@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 58 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere