Gå til ejendomsadministration Menu
Menu

Konkurrence- og kundeklausuler

Mange virksomheder benytter sig af konkurrence- og kundeklausuler som værn mod konkurrencehandlinger fra tidligere medarbejdere. Det skyldes, at visse medarbejdere uundgåeligt vil opnå en særlig viden under deres ansættelse, og opbygge et særligt forhold til vigtige kunder.

I tilfælde af at medarbejderen efter sin fratræden stiller sin viden til rådighed for en konkurrerende virksomhed, eller tager kunderne med til sin nye arbejdsplads, vil det potentielt kunne skade arbejdsgiverens konkurrencemæssige position.

Virksomhedens beskyttelsesbehov
En arbejdsgiver vil i et vist omfang være beskyttet mod en tidligere medarbejders konkurrencehandlinger i kraft af lov om forretningshemmeligheder. Beskyttelsen i lov om forretningsbetingelser angår imidlertid kun den tidligere medarbejders uberettigede brug og videregivelse af egentlige forretningshemmeligheder. Arbejdsgiverne vil derfor, i relation til visse medarbejdere, have behov for, at der indgås en konkurrencebegrænsende aftale i form af en konkurrenceklausul og/eller kundeklausul, som beskytter arbejdsgiveren i et videre omfang.

Hvad er konkurrence- og kundeklausuler?
En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder om, at medarbejderen ikke må blive ansat i eller selv påbegynde en konkurrerende virksomhed.

En kundeklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder om, at medarbejderen ikke må blive ansat eller have erhvervsmæssig kontakt med arbejdsgiverens kunder og forretningsmæssige forbindelser.

En konkurrenceklausul og en kundeklausul kan kombineres, således af medarbejderen forpligtes af begge typer klausuler i samme tidsrum. Dette kaldes en kombineret ansættelsesklausul.

Gyldigheden af konkurrence- og kundeklausuler
Konkurrence- og kundeklausuler er reguleret i lov om ansættelsesklausuler. I loven er der fastsat en række betingelser, som skal være opfyldte for at en konkurrenceklausul, kundeklausul eller eventuelt kombineret ansættelsesklausul er gyldig.

Betingelserne varierer de enkelte klausultyper imellem. Fælles for både konkurrence- og kundeklausuler er dog, at klausulen først kan få virkning når medarbejderen har været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder.

Fælles for alle klausulerne er desuden, at medarbejderen er berettiget til at modtage kompensation i den periode, hvor klausulen er gældende. Kompensationsstørrelsen afhænger af klausulens varighed samt om lønmodtageren finder et passende arbejde efter fratrædelsen, hvilket medarbejderen er forpligtet til aktivt at forsøge.

Anbefalinger
En aftale om en konkurrencebegrænsning skal altid indgås på skrift. Lov om ansættelsesklausuler stiller strenge krav til indholdet af aftalen. Som arbejdsgiver er det derfor af stor betydning, at man er opmærksom på disse krav, idet manglende opfyldelse af kravene vil medføre, at klausulen betragtes som ugyldig. 

Kontakt vores ekspert

Seneste nyheder

Konkurrenceklausuler Nyhedsside 25.09.20

Konkurrence- og kundeklausuler

Beskyt virksomhedens konkurrencemæssige position med konkurrence- og kundeklausuler.

Læs mere
Succesvirksomhed Nyhedsside 15.09.20

Succesvirksomhed 2020

Haugaard|Braad modtager den eftertragtede erhvervspris Succesvirksomhed 2020.

Læs mere
Prismarkedsføring 400 296 Teasers 28.08.20

Prismarkedsføring skal være i overensstemmelse med markedsføringslovens regler

Som erhvervsdrivende skal man være opmærksom på retningslinjerne for prismarkedsføring, inden der gøres brug af salgsfremmende udtryk eller prissammenligninger.

Læs mere