Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Ilse Jacobsens RUB 1 støvler opnår ikke ophavsretlig beskyttelse

Ilse Jacobsen opnår ikke ophavsretlig beskyttelse

Højesteret har nu afvist, at de populære gummistøvler solgt under navnet ”RUB 1”, som er udviklet af den danske designer Ilse Rohde Jacobsen, kan beskyttes som et ophavsretligt værk. Højesteret vurderede dog, at støvlerne havde det fornødne særpræg til at være beskyttet efter markedsføringslovens regler. Med afgørelsen tager Højesteret for første gang i en længere årrække stilling til, hvilke betingelser der skal være opfyldte, for at der kan statueres ophavsretlig beskyttelse i relation til et modeprodukt.

Nærmere om ophavsrettigheder
I henhold til ophavsretslovens § 1, stk. 1, har den som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk en ophavsret til værket. Under begreberne litterære og kunstneriske værker falder alt fra fotografier, malerier og digte til brugskunst i form af f.eks. keramik, lamper, modetøj og lignende.

En ophavsretlig beskyttelse indebærer, at man som ophavsmand har eneret til at gøre brug af det værk man har frembragt i op til 70 år efter sin død. En sådan eneret medfører, at ophavsmanden er beskyttet mod, at en tredjemand markedsfører, og sælger identiske eller lignende værker.

Der er en række betingelser som skal være opfyldte for, at en frembringelse kan betragtes som et ophavsretligt beskyttet værk. Den grundlæggende betingelse er, at værket skal være originalt. Det vil sige, at værket skal være udtryk for ophavsmandens personlige, skabende indsats.

En ophavsret opstår fra det øjeblik værket er frembragt. Der findes ingen register over ophavsrettigheder, og det er således ikke et krav for at opnå ophavsretlig beskyttelse, at ophavsmanden registrerer sin ret eller sit værk.

Beskyttelse mod ulovlig produktefterligning efter markedsføringslovens bestemmelser
I tvister vedrørende immaterielle rettigheder ses det ofte, at den som påberåber sig en ret, udover at henvise til den relevante speciallovgivning som f.eks. ophavsretsloven, henviser til markedsføringslovens § 3.

Den grundlæggende forskel på regelsættene er, at beskyttelsen i den immaterialretlige speciallovgivning altid vil være rettet mod selve opfindelsen, designet eller værket, hvorimod markedsføringslovens bestemmelser beskytter den erhvervsdrivendes og dennes opfindelse, design eller værks position på markedet.

Helt overordnet fastslås det i markedsføringslovens § 3, stk. 1, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. God markedsføringsskik indebærer bl.a., at der ikke må ske produktion eller markedsføring af kopier af andres produkter.

For at et produkt kan være beskyttet mod ulovlig produktefterligning efter markedsføringslovens regler, er det et krav, at produktet har en passende grad af særpræg. Det betyder, at produktet skal have en sådan fremtoning, at den adskiller sig fra øvrige produkter på markedet.

Højesteret stadfæster dom; RUB 1-støvler nyder ikke ophavsretlig beskyttelse
Med ovennævnte afgørelse, har Højesteret nu endelig afvist, at Ilse Rohde Jacobsens populære gummistøvler, solgt under navnet ”RUB 1”, nyder ophavsretlig beskyttelse.

Sagen startede i Sø- og Handelsretten tilbage i 2015, efter at Ilse Jacobsen var blevet opmærksom på, at Morsø Sko Import A/S importerede en kinesisk produceret gummistøvle, som efter Ilse Jacobsens opfattelse krænkede hendes ophavsret til RUB 1-støvlerne. Sagen har siden været igennem Vestre Landsret og nu også Højesteret.

Højesteret begrundede afvisningen med, at støvlen ikke opfylder det ophavsretlige originalitetskrav, idet støvlen består af en kombination af en række designelementer, som allerede var velkendt fra andre støvler på markedet på tidspunktet, hvor støvlen blev frembragt. Støvlen kunne derfor ikke anses for at være udtryk for Ilse Rohde Jacobsens personlige, skabende indsats.

Højesteret vurderede dog, at RUB 1-støvlerne er beskyttet mod ulovlige produktefterligninger, idet støvlerne har det fornødne særpræg til at være beskyttet efter markedsføringslovens bestemmelser. Højesteret nåede imidlertid den konklusion, at Morsø Sko Import gummistøvler adskiller sig så meget fra RUB 1-gummistøvlerne, at der ikke er tale om en efterligning i strid med markedsføringslovens bestemmelser.

Med afgørelsen har Højesteret for første gang i en længere årrække haft mulighed for at tage stilling til, hvilke betingelser der skal være opfyldte, for at der kan statueres ophavsretlig beskyttelse i relation til et modeprodukt. Modebranchen har derfor afventet Højesterets afgørelse i spænding.

Læs Højesterets dom
Kontakt vores ekspert

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere