Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Haugaard|Braad bistår større energiselskab i sagskompleks om værditabserstatning

Partner og advokat hos Haugaard|Braad Advokatfirma, Tommy Olesen, der er specialiseret i energiretlige forhold, har for nyligt bistået et større energiselskab i et sagskompleks, der omhandler værditabserstatning til lodsejere. Sagskomplekset blev afsluttet med en mundtlig tilkendegivelse fra dommeren om, at ingen af sagsøgerne, lodsejerne, ville få forhøjet den erstatning, som de tidligere havde fået tilkendt af Taksationsmyndigheden.

Sagen

Ifølge Lov om Vedvarende energi, VE-loven, er opstiller af vindmøller forpligtet til at betale værditabserstatning for det værditab, der påføres nabobeboelsesejendommene i forbindelse med opsætning af vindmøller. Værditabserstatningen fastsættes altid af Taksationsmyndigheden efter vindmøller opsættes. Men tidligere, før en lovændring i 2021, skete det før vindmøller opstilles.

I det pågældende sagskompleks, der bestod af de sidste fire ud af i alt elleve retssager, som alle var anlagt tilbage i februar 2020, har sagsøgerne anmodet om at få forhøjet værditabserstatningen, da man mente, at værditabet var højere, end den erstatning Taksationsmyndigheden havde vurderet passende før opstilling af vindmøllerne. Dommeren gav den sagsøgte opstiller medhold i, at sagsøgerne ikke var berettiget til at få forhøjet den erstatning, som de havde fået tilkendt af Taksationsmyndigheden. Dommeren afviste blandt andet at give sagsøgerne medhold selvom, der forelå en skønserklæring, som vurderede, at værditabet var større end det, som Taksationsmyndigheden havde vurderet.

Afgørelsen i sagen er i tråd med den praksis som Højesteret tidligere har fastlagt ved to principielle afgørelser i 2017 og 2018. Her blev det fastlagt, at Taksationsmyndighedens afgørelse kun bliver tilsidesat på baggrund af et sikkert grundlag, og at det ikke er tilstrækkeligt, at der efter vindmøllerne er opstillet, er lavet en skønserklæring, som vurderer værditabet højere end Taksationsmyndigheden. 

Sagskomplekset blev afsluttet med en tilkendegivelse fra dommeren om, at ingen af sagsøgerne ville få forhøjet den værditabserstatning, som de tidligere havde fået tilkendt af Taksationsmyndigheden. Sagsøgte opstiller blev således blev frifundet.

Hos Haugaard|Braad kan vi være behjælpelige med at vurdere og føre værditabserstatningssager. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte partner og advokat, Tommy Olesen, der er specialiseret i energiretlige forhold.

TO

Tommy Olesen

Partner og advokat (H) Sportsret Selskabsret Energi Erhvervsret to@haugaardbraad.dk (+45) 22 34 34 11 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Tidsregistrering Detalje 2 29.11.23

Lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven fremsat for Folketinget

Den 8. november 2023 blev lovforslaget vedrørende ændring af arbejdstidsloven fremsat for Folketinget.

Læs mere
Kapitalselskab Teaser 01.11.23

Sådan stifter du et kapitalselskab

I denne artikel giver Haugaard|Braad konkrete bud på, hvilke overvejelser du bør gøre for at komme sikkert og trygt fra start med dit nye kapitalselskab.

Læs mere
Registrering Af Arbejdstid Detalje2 03.10.23

Udkast til lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven sendt i høring

Udkastet der er sendt i høring indeholder blandt andet en forpligtelse for arbejdsgivere til at oprette et system for registrering af medarbejderes daglige arbejdstid.

Læs mere