Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Datatilsynet retter kritik mod Aalborg Kommune

Datatilsynet retter kritik mod Aalborg Kommune

Datatilsynet har udtalt kritik af, at Aalborg Kommune, i forbindelse med et online jobsøgningskursus arrangeret af jobcenteret, har videregivet en af deltagernes e-mailadresser til de andre deltagere på kurset på grundlag af et samtykke, som efter tilsynets opfattelse ikke kan anses som værende frivilligt.

Sagen

Grundet Covid-19 har jobcenteret i Aalborg Kommune tilbudt online kurser i jobsøgning til ledige borgere via Teams som et alternativ til fysisk fremmøde. I den forbindelse har Aalborg kommune anvendt deltagernes e-mailadresser for at kunne invitere dem til mødet.

Som følge af den måde hvorpå Teams er indrettet, var den enkelte deltagers e-mailadresse synlig for de øvrige deltagere. Herved har Aalborg Kommune videregivet de enkelte deltageres mailadresser i persondataretlig forstand. En deltager klagede efterfølgende over videregivelsen til Datatilsynet.

Aalborg Kommune har overfor Datatilsynet anført, at klageren mundtligt havde samtykket til videregivelsen. Aalborg Kommune har endvidere oplyst, at klager var blevet informeret om formålet med behandlingen, at klagers mailadresse ville være synlig for de øvrige deltagere, samt at klager kunne oprette en uidentificerbar mailadresse til møderne, hvilket klager havde gjort.

Klageren var, som ledig borger, forpligtet til at deltage i kurset for at bevare sin ret til at modtage ledighedsydelse.

Reglerne på området

Personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6 kan behandles, herunder videregives, hvis et af forholdende i forordningens artikel 6, stk. 1, litra a–f gør sig gældende. Det betyder blandt andet, at personoplysninger kan behandles, hvis den registrerede – det vil sige den hvis personoplysninger er genstand for behandling – har givet samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a.

Et samtykke til behandling af personoplysninger skal opfylde en række krav for at være gyldigt, idet det blandt andet skal være informeret, frivilligt og specifikt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11.

Datatilsynets afgørelse

Datatilsynet vurderede, at klagers samtykke ikke var afgivet frivilligt.

Datatilsynet bemærkede, at kravet om frivillighed indebærer, at den dataansvarlige skal give den registrerede et frit valg og kontrol over sine oplysninger. Et samtykke vil ikke være afgivet frivilligt, hvis den registrerede ikke har et reelt frit valg. Enhver form for upassende pres eller påvirkning af den registreredes frie vilje medfører, at samtykket er ugyldigt.

Eftersom klagers deltagelse i kurset var en forudsætning for at modtage dagpenge, fandt Datatilsynet, at klagers samtykke ikke kunne anses for at være frivilligt. Klager havde mulighed for personligt fremmøde, men dette kunne efter Datatilsynets opfattelse ikke anses for et sådant alternativ, at klager reelt havde haft et frit valg.

Datatilsynet bemærkede generelt, at offentlige myndigheder skal være tilbageholdende med at anvende samtykke som behandlingsgrundlag, idet der er et ulige forhold mellem parterne, hvorfor betingelsen om, at samtykket skal være frivilligt, typisk ikke vil være opfyldt. 

 

NT (2)

Nikolaj Jalili-Trudslev

Partner og advokat (L) Erhvervsret nt@haugaardbraad.dk (+45) 31 10 07 17 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

AI Løsninger Teaser 08.02.24

Vejledning fra Datatilsynet om brug af AI-løsninger

Datatilsynet skærper fokus på brugen af kunstig intelligens i 2024. Vejledning skal guide offentlige myndigheder.

Læs mere
Hammer Teaser 25.01.24

Lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven vedtaget

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget lovforslag med krav om registrering af medarbejderes arbejdstid.

Læs mere
Designbeskyttelse Teaser 22.01.24

Rådet og Parlamentet indgår foreløbig aftale om designbeskyttelsespakken

Rådet og Europa-Parlamentet har for nylig indgået aftale om revision af designdirektivet og -forordningen.

Læs mere