Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Beskyt produkter og emballage med et 3D-varemærke

Beskyt produkter med et 3D-varemærke

Forudsat at visse betingelser er opfyldte, er det muligt for virksomheder at beskytte formen på et produkt eller et produkts emballage, som et tredimensionelt varemærke. Et varemærke er tæt knyttet sammen med den goodwill, som en virksomhed opbygger. Da goodwill ikke kan beskyttes selvstændigt, vil et varemærke ofte være et af de mest værdifulde aktiver i en virksomhed. Derfor påkalder også mere alternative varemærker sig efterhånden en del opmærksomhed.

Nærmere om varemærker
Et varemærke er et forretningskendetegn, som bruges af erhvervsdrivende ved markedsføring af sig selv og sine produkter. Formålet med et varemærke er at adskille den erhvervsdrivendes produkter fra de øvrige i markedet. Et varemærke har derfor en væsentlig funktion som bindeled mellem virksomhed og kunder.

Med varemærkeret får indehaveren eneret til at gøre brug af varemærket i erhvervsmæssig sammenhæng. Det betyder, at indehaveren er berettiget til at forhindre andre erhvervsdrivende i at gøre brug af et varemærke, som enten ligner eller er identisk med indehaverens.

Varemærker er mere end blot ord, logoer og slogans. Hvis visse betingelser er opfyldte, kan der for eksempel opnås varemærkeret til alt fra en lyd eller en farve, til emballagen eller formen på et produkt.

3D-varemærker
Et varemærke som består i formen på et produkt, eller formen på et produkts emballage, kaldes et tredimensionelt varemærke - eller mere mundret, et 3D-varemærke. Som eksempler på internationalt velkendte 3D-varemærker kan der nævnes Toblerones trekantede chokolade og Coca-Colas rillede flaske.

I varemærkeretten gælder der et grundlæggende krav om særpræg, hvis der skal opnås varemærkeret. Kravet om særpræg indebærer helt overordnet, at varemærket skal have adskillelsesevne.

Selv hvis formen på et produkt eller et produkts emballage har det fornødne særpræg, kan der ikke opnås 3D-varemærkeret, hvis formen er nødvendig som følge af produktets egen karakter, for at opnå et teknisk resultat eller hvis formen giver produktet en væsentlig værdi.  

3D-varemærker får stigende opmærksomhed på det globale marked, da de er yderst værdifulde for virksomheder. Den anlagte registreringspraksis på området er imidlertid restriktiv, og kun få virksomheder lykkes med at få registeret et 3D-varemærke.

Varemærker har stor betydning
Det har længe været alment kendt, at et stærkt oparbejdet og særegent varemærke giver virksomheden en vigtig konkurrencemæssig fordel. Det er derfor forventeligt, at den store interesse for andre varemærker, end de klassiske ordvaremærker, vil forsætte med at stige i fremtiden.

Case: KiMs’ Snack Chips kan ikke udgøre et varemærke

Sø- og Handelsretten afgjorde i april 2020, at KiMs ikke kan opnå 3D-varemærkeret til de firkantede rillede chips, som sælges under navnet Snack Chips.

Sø- og Handelsretten vurderede, at det væsentligste kendetegn ved chipsene var den rillede overflade. Eftersom den rillede overflade har til formål at sikre en bestemt konsistens og smagsoplevelse, har rillerne en funktion, som gør det muligt for KiMs at opnå et teknisk resultat. Derfor var det ifølge Sø- og Handelsretten ikke muligt for KiMs at registrere den firkantede, rillede chips som et 3D-varemærke.  

Læs Sø- og Handelsrettens dom

Kontakt vores ekspert

Hvis du er interesseret i at vide mere om 3D-varemærker, eller varemærkeret generelt, er du altid velkommen til at tage kontakt til vores ekspert i generel erhvervsret, partner og advokat, Nikolaj Trudslev.

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere