Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Ændringer i værdiansættelsescirkulæret: 15%-regel er pr. 15. oktober 2021 ændret til en 20%-regel

Den såkaldte 15%-regel er pr. 15. oktober 2021 ændret til en 20%-regel

Hvis du går med tanker om snart at skulle afslutte et planlagt generationsskifte eller gennemføre en ejendomshandel, skal du være opmærksom på, at den i værdiansættelsescirkulæret tidligere gældende 15%-regel, pr. 15. oktober 2021, er ændret til en 20%-regel. Det indebærer blandt andet, at forældre fremover kan overdrage fast ejendom til deres børn til +/- 20% af den nyeste offentlige ejendomsvurdering, uden at det udløser krav om betaling af gaveafgift.

Værdiansættelsescirkulæret

I forbindelse med vedtagelsen af den nye ejendomsvurderingslov og udsendelsen af de nye offentlige ejendomsvurderinger, er der blevet vedtaget en række ændringer i værdiansættelsescirkulæret. Værdiansættelsescirkulæret regulerer værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. samt ved gaveafgiftsberegning.

15%-reglen er ændret til en 20%-regel

En af de væsentligste ændringer i værdiansættelsescirkulæret er, at den såkaldte 15%-regel pr. 15. oktober 2021, er blevet ændret til en 20%-regel.

20%-reglen indebærer, at nærtstående parter (for eksempel familiehandler) som udgangspunkt kan overdrage en fast ejendom til en pris som er +/-20% af den seneste offentlige ejendomsvurdering for ejendommen. Reglen finder kun anvendelse for ejendomme, som er vurderet efter de nye regler.

Reglen finder både anvendelse ved overdragelse i levende live og ved arveudlæg fra et dødsbo, hvor boet således som udgangspunkt har krav på, at skattemyndighederne godkender værdiansættelse, som ligger inden for reglens rammer.

Selvom dette umiddelbart kunne lyde favorabelt i forhold til de gamle regler, så vil det ofte ikke være tilfældet, idet de nye ejendomsvurderinger ofte vil være højere end de gamle vurderinger og dermed tættere på markedsværdien.

20%-reglen kan fraviges hvis der foreligger særlige omstændigheder

Anvendelse af 20%-reglen forudsætter ifølge værdiansættelsescirkulæret, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde en fravigelse af reglen. Denne undtagelse blev introduceret af Højesteret i 2016, men er nu blevet skrevet ind i cirkulæret.

Særlige omstændigheder kan for eksempel være, at ejendommen for nyligt har været handlet mellem uafhængige parter til en højere værdi, eller at der er foretaget belåning af ejendommen ud fra en højere vurdering. I sådanne situationer kan skattemyndighederne afvise en værdiansættelse, selvom denne ligger inden for +/- 20% af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Tilsvarende kan parterne eller boet fravige reglen, hvis der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde en sådan fravigelse. Som eksempel herpå kan nævnes en stærkt faldende prisudvikling for fast ejendom siden den senest meddelte ansættelse af ejendomsværdien. 

Anbefaling

15%-reglen har været af stor praktisk relevans og det forventes, at tilsvarende vil gøre sig gældende for 20%-reglen. Anvendelse af reglen er imidlertid ikke ukompliceret.

Hos Haugaard|Braad Advokatfirma bistår vi i vidt omfang klienter i forbindelse med generationsskifte og overdragelse af fast ejendom. Hvis du overvejer at overdrage din ejendom til dine børn, står overfor et generationsskifte eller har andre konkrete spørgsmål til anvendelse af 20%-reglen, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Haugaard Braad 1409219156

Tommy Olesen

Partner og advokat (H) Generel erhvervsret Sportsret Selskabsret Energi to@haugaardbraad.dk (+45) 22 34 34 11 linkedin Læs mere
Mette Thejl_sRGB IEC

Mette Thejl

Advokatfuldmægtig Generel erhvervsret Offentlig ret met@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 59 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Aalborg Kommune Teaser2 19.11.21

Datatilsynet retter kritik mod Aalborg Kommune

Datatilsynet retter kritik mod Aalborg Kommune for videregivelse af personoplysninger på grundlag af et samtykke, som ikke kan anses som frivilligt.

Læs mere
Vandrammedirektivet Teaser 04.11.21

Vandrammedirektivets krav overholdes ofte ikke i danske projekter

Partner og advokat i miljøret, Flemming Elbæk, belyser i artikel en af vor tids højaktuelle problemstillinger.

Læs mere
Persondata Teaser 02.11.21

Datatilsynet udgiver vejledning: Sådan fører du tilsyn med dine databehandlere

I ny vejledning fra Datatilsynet kan du som dataansvarlig blive klogere på, hvordan du fører tilsyn med dine databehandlere.

Læs mere