Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Ændret praksis udvider mulighederne for besparelse af tinglysningsafgift

Advokat Katrine Dons Kvottrup, har i samarbejde med advokat og partner Rasmus Haugaard, udfærdiget en artikel om tinglysningsafgiftslovens § 6 a, som er udgivet i Karnov’s Ugeskrift for Retsvæsen fra august.

 

Væsentlige besparelser at hente ved overdragelse af fast ejendom

 

Først på året kom en afgørelse fra Højesteretsdomstolen, som gør op med den hidtil indskrænkende fortolkning af tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Afgørelsen muliggør anvendelse af bestemmelsen i langt videre udstræk end hidtil antaget, hvorfor der kan være væsentlige besparelser at hente ved overdragelse af fast ejendom som led i en selskabsmæssig transaktion. Ydermere kan den ændrede praksis give anledning til genoptagelse af tidligere sager for tilbagesøgning af allerede betalt tinglysningsafgift.

 

Hos Haugaard|Braad kan vi være behjælpelige med en gennemgang af tidligere og fremtidige selskabstransaktioner, og belyse muligheden for besparelser på tinglysningsafgift og/eller tilbagesøgning af allerede betalt tinglysningsafgift.

 

Hent den fulde artikel: Tinglysningsafgift ved adkomstberigtigelse for
selskaber mv. efter tinglysningsafgiftslovens § 6 a  

 

Kontakt

Ved spørgsmål til tinglysningsafgiftsloven § 6 a, er du velkommen til at kontakte vores specialist i fast ejendom.

KL Farve

Katrine Dons Kvottrup

Advokat (L) Generel erhvervsret Offentlig ret Fast ejendom kl@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 53 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Nyhedsside NIS2 19.09.22

Gratis NIS2 seminar

Onsdag den 12. oktober kl. 13.00-17.00 inviterer ColorTokens, LabTech og Haugaard|Braad til NIS2 seminar.

Læs mere
Teaser Nettoprisindeksregulering 31.08.22

Ny politisk aftale om loft for nettoprisindeksregulering

Et politisk flertal har indgået en aftale om gennemførelsen af hastelovgivning, som indebærer et loft for, hvor meget udlejer kan regulere lejen i boliglejeforhold.

Læs mere
Teaser Magasin Teknik Miljoe 29.08.22

Retablering af ødelagte beskyttede naturområder

Byretten har i en afgørelse fastslået, at påbud om retablering kræver særskilt hjemmel. Læs mere om emnet i denne måneds artikel i Teknik & Miljø.

Læs mere