Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Ændret praksis udvider mulighederne for besparelse af tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift

Advokat Katrine Dons Kvottrup, har i samarbejde med advokat og partner Rasmus Haugaard, udfærdiget en artikel om tinglysningsafgiftslovens § 6 a, som er udgivet i Karnov’s Ugeskrift for Retsvæsen fra august.

 

Væsentlige besparelser at hente ved overdragelse af fast ejendom

 

Først på året kom en afgørelse fra Højesteretsdomstolen, som gør op med den hidtil indskrænkende fortolkning af tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Afgørelsen muliggør anvendelse af bestemmelsen i langt videre udstræk end hidtil antaget, hvorfor der kan være væsentlige besparelser at hente ved overdragelse af fast ejendom som led i en selskabsmæssig transaktion. Ydermere kan den ændrede praksis give anledning til genoptagelse af tidligere sager for tilbagesøgning af allerede betalt tinglysningsafgift.

 

Hos Haugaard|Braad kan vi være behjælpelige med en gennemgang af tidligere og fremtidige selskabstransaktioner, og belyse muligheden for besparelser på tinglysningsafgift og/eller tilbagesøgning af allerede betalt tinglysningsafgift.

 

Hent den fulde artikel: Tinglysningsafgift ved adkomstberigtigelse for
selskaber mv. efter tinglysningsafgiftslovens § 6 a  

 

Kontakt

Ved spørgsmål til tinglysningsafgiftsloven § 6 a, er du velkommen til at kontakte vores specialist i fast ejendom.

KDK

Katrine Dons Kvottrup

Advokat (L) Generel erhvervsret Offentlig ret Fast ejendom kl@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 53 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere