Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Ændret praksis udvider mulighederne for besparelse af tinglysningsafgift

Advokat Katrine Dons Kvottrup, har i samarbejde med advokat og partner Rasmus Haugaard, udfærdiget en artikel om tinglysningsafgiftslovens § 6 a, som er udgivet i Karnov’s Ugeskrift for Retsvæsen fra august.

 

Væsentlige besparelser at hente ved overdragelse af fast ejendom

 

Først på året kom en afgørelse fra Højesteretsdomstolen, som gør op med den hidtil indskrænkende fortolkning af tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Afgørelsen muliggør anvendelse af bestemmelsen i langt videre udstræk end hidtil antaget, hvorfor der kan være væsentlige besparelser at hente ved overdragelse af fast ejendom som led i en selskabsmæssig transaktion. Ydermere kan den ændrede praksis give anledning til genoptagelse af tidligere sager for tilbagesøgning af allerede betalt tinglysningsafgift.

 

Hos Haugaard|Braad kan vi være behjælpelige med en gennemgang af tidligere og fremtidige selskabstransaktioner, og belyse muligheden for besparelser på tinglysningsafgift og/eller tilbagesøgning af allerede betalt tinglysningsafgift.

 

Hent den fulde artikel: Tinglysningsafgift ved adkomstberigtigelse for
selskaber mv. efter tinglysningsafgiftslovens § 6 a  

 

Kontakt

Ved spørgsmål til tinglysningsafgiftsloven § 6 a, er du velkommen til at kontakte vores specialist i fast ejendom.

Katrine Dons Kvottrup_sRGB IEC

Katrine Dons Kvottrup

Advokat (L) Generel erhvervsret Offentlig ret Fast ejendom kl@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 53 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Omsættelighedsindskrænkninger Teaser 21.10.21

Investorer bør overveje konsekvenser af bestemmelser om omsættelighedsindskrænkninger før de investerer i et selskab

Partner og advokat, Tommy Olesen, har repræsenteret en række kapitalejere i en sag vedrørende bestemmelser om omsættelighedsindskrænkninger.

Læs mere
Tommy Og Søren Teaser 14.10.21

Pressemeddelelse: Nordjysk advokatfirma i vækst udvider partnerkreds

Advokat Søren Bjerre Bach og advokat Tommy Olesen tiltræder primo oktober 2021 som partner hos Haugaard|Braad Advokatfirma.

Læs mere
Ejeraftale Teaser 01.10.21

Forebyg fremtidige konflikter blandt kapitalejere med en ejeraftale

Så snart der er mere end én kapitalejer i et selskab, er det en god idé at udarbejde en såkaldt ejeraftale, som fastsætter rammerne for kapitalejernes samarbejde i selskabet.

Læs mere