Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

7 nordjyske kommuner rammes af restriktioner – sådan påvirkes byggepladserne - produktionsvirksomhed og/eller force majeure?

7 kommuner rammes af restriktioner

7 nordjyske kommuner rammes af restriktioner – sådan påvirkes byggepladserne - produktionsvirksomhed og/eller force majeure?

Myndighedernes nye opfordringer gårs dato (https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland) vedrørende 7 nordjyske kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner) får konsekvenser for byggebranchen m.m. hvor kommunebeboernes geografiske mobilitet indskrænkes væsentligt, ligesom byggepladsernes bemanding og fremdrift bliver påvirket i de berørte kommuner. Dette får uundgåeligt indflydelse på mange arbejdsgange- og processer for både bygherren og entreprenøren.

Der foreligger stor mangel på forståelsen af myndighedernes opfordringer, som er uklare. Advokat Rasmus B. Bylov (rbb@haugaardbraad.dk, tlf. 51255575), advokat Martin Tang (mt@haugaardbraad.dk, tlf. 40801670) og advokatfuldmægtig Jakob Sloth-Odgaard (jso@haugaardbraad.dk, tlf. 40801660) fra Haugaard|Braad Advokatfirmas entrepriseafdeling har bedømt, at 1) byggepladser i de 7 berørte Nordjyske Kommuner sandsynligvis er ”produktionsvirksomheder”, som ikke skal lukkes, samt at 2) myndighedernes nye opfordringer vedrørende de 7 berørte Nordjyske Kommune generelt statuerer force majeure.

1) Byggepladser i de 7 berørte Nordjyske Kommuner er produktionsvirksomheder, som ikke skal lukkes

Som bekendt fremgår følgende af de nye regler vedrørende arbejdspladser (https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland):

”Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde.”

”Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.”

Spørgsmålet er herefter om byggepladser i de 7 Nordjyske Kommer kan anses for at være produktionsvirksomheder, som ikke skal holdes lukket.

Formålet med de nye regler er fortsat at holde gang i erhvervslivet.

En produktionsvirksomhed defineres normalt som en aktivitet, hvor der fremstilles (produceres) et fysisk produkt ved at forarbejde råvarer og materialer.

Entreprise er et såkaldt bearbejdelsesforhold, som er karakteriseret ved at den ydelse, som entreprenøren skal levere, angår tilvejebringelse af et arbejdsresultat (og ikke blot selve arbejdsforpligtelsen) gennem forarbejdelse af råvarer, materialer og andre komponenter.

På den baggrund er det vores juridisk bedømmelse, at byggepladser i de 7 Nordjyske Kommer sandsynligvis kan anses for at være en produktionsvirksomheder, således at byggepladser ikke skal lukkes, jf. ovenfor.

2) Statuerer de nye opfordringer til de 7 berørte Nordjyske Kommune generelt force majeure?

Det følger af AB 18 § 39, stk. 1, litra c, at entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse ved forsinkelse som følge af (understreget her):

”krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over”.

Tilsvarende fremgår i de øvrige AB-dokumenter, herunder ABT 93, AB 92, AB 18 og AB-forbruger, hvis opregning ikke er udtømmende, jf. også formuleringen ”tilsvarende forhold”. Det afgørende må i den sammenhæng være, om begivenheden er af samme art som de eksempler, der er angivet i AB 18 § 39, stk. 1, litra c, eller om begivenheden i hvert fald har en vis kvalificeret ekstraordinær karakter, jf. Erik Hørlyck, Entreprise – AB 18, 2019, side 394, Torsten Iversen, Entrepriseret, 2016, side 458-459.

I denne vurdering p.t. må først og fremmest udmeldingerne fra myndighederne gårs dato indgå (se https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland). Som situationen er p.t., er det vores forsigtige juridiske bedømmelse, at udgangspunktet er, at entreprenøren sandsynligvis i vidt omfang kan påberåbe sig udmeldingerne af gårs dato som en ”force majeure-situation, og dermed undlade at møde op på byggepladsen.

I den forbindelse er der bl.a. lagt vægt på, at Statsministeren på pressemødet den 5. november 2020 meddelte, at private arbejdspladser i de berørte kommuner ”opfordre(s) kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner” samt, at ”arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i anden kommune møde fysisk på arbejde”, at private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres ”til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem”, at alle beboere i de berørte kommuner kraftigt opfordres til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner, og at arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte m.m. med bopæl i en anden kommune, jf. også ovenfor.

Den konkrete situation kan dog føre til et andet resultat, f.eks. inddrages også i vurderingen af force majerue eller ej bl.a. også tidspunktet for bestilling/aftaleindgåelse, hvilken ydelse entreprenøren skal levere og det relevante aftalegrundlag, herunder eventuelle lovvalgsbestemmelser og muligheden for erstatningsydelser.  En entreprenørs (og en bygherres) påberåbelse af ” force majeure” er derfor som regel forbundet med en vis standpunktsrisiko.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores entrepriseretsafdeling:

Advokat og partner Rasmus B. Bylov

Rasmus B. Bylov
Advokat og partner (H)
Mail: rbb@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 51 25 55 75

 

Advokat Martin Tang

Martin Tang
Advokat
Mail: mt@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 40 80 16 70

 

Advokatfuldmægtig Jakob Sloth-Odgaard

Jakob Sloth-Odgaard
Advokatfuldmægtig
Mail: jso@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 40 80 16 60

Seneste nyheder

Jobannonce Nyhedsside 03.04.24

To af Aalborgs største advokatfirmaer lægges sammen

Advokatfirmaerne Haugaard|Braad og Hovmøller & Thorup, der begge er blandt de største advokathuse i Aalborg, lægges nu sammen.

Læs mere
Legal 500 2024 Teaser (400 X 296 Px) (1) 27.03.24

Haugaard|Braad fastholder stærk position i The Legal 500

Det internationale ratingbureau, The Legal 500, vurderer Haugaard|Braad som et af de førende danske advokatfirmaer indenfor insolvens og miljøret.

Læs mere
Regnemark Teaser 28.02.24

Haugaard|Braad bistår ved godkendelsen af Danmarks største vandværk

Efter en omfattende miljøvurdering og godkendelsesproces er moderniseringen af HOFORs vandværk, Værket ved Regnemark, godkendt.

Læs mere