Gå til advokatfirma Menu
Menu

Er du lejer?

Hos Haugaard|Braad Ejendomsadministration står vi altid klar til at besvare spørgsmål om din bolig, lejekontrakt eller andre praktiske forhold. Skriv til os via kontakt eller giv os et kald på 98 77 50 40.

Nedenfor kan du finde generel information om huslejebetaling, vedligeholdelse af lejemålet, forbrugsregnskaber, opretholdelse af det gode indeklima samt fraflytning og opsigelse.

Indflytning

Efter du har fundet det lejemål, som passer til dine behov, så udarbejder vi en lejekontrakt til dig, som sendes pr. mail og underskrives med dit NemID. I langt de fleste tilfælde vil du samtidig modtage en husorden, således du kender alle vilkår for lejeforholdet, inden du underskriver.

I forbindelse med at lejekontrakten underskrives, så betales der samtidig et depositum, som svarer til tre måneders leje, en forudbetalt leje samt første måneds husleje. Det vil sige 5 måneder i alt. Den forudbetalte leje bruges til betaling af huslejen i den sidste måned af opsigelsesperioden. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Indflytningssyn og nøgleudlevering

Når du flytter ind i lejemålet, skal der afholdes et indflytningssyn sammen med din administrator/ejendommens vicevært. I vil sammen gennemgå lejemålets stand og samtidig udfylde en digital indflytningsrapport med jeres kommentarer. Du vil efterfølgende få udleveret nøglen.

Efter nøgleudleveringen har du som lejer 14 dage til at udarbejde og fremsende en fejl- og mangelliste pr. mail til din administrator. Mangellisten gennemgås herefter af din administrator og udlejer, og det vurderes, hvad der kræver udbedring straks, og hvad der blot noteres i forhold til fraflytningen.

Vi sørger for at tilmelde dig forsyningen for el og eventuelt gas, men du skal selv tilmelde dig tv- og internetleverandør. Vi sørger desuden for at bestille flytteaflæsninger for vand og varme.

Huslejebetaling

 • Husleje opkræves én gang om måneden, og den forfalder til den 1. i en måned med mindre andre vilkår er aftalt i din lejekontrakt.
 • Vi sender indbetalingskortet til dig via Nets, og vi anbefaler, at du tilmelder opkrævningen PBS, således betalingen foregår automatisk igennem banken.

Skulle du mod forventning ikke have modtaget et indbetalingskort i slutningen af måneden, skal du kontakte os, så vi kan sende en kopi til dig pr. mail. Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar som lejer, at huslejen bliver betalt til tiden, uanset om du har modtaget et indbetalingskort eller ej.

Forbrugsregnskaber

Hvis du sammen med din husleje betaler aconto vand og varme, opgøres dette én gang om året. Regnskabsåret fremgår af din lejekontrakt. Varme- og vandopgørelsen udarbejdes og fremsendes senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, hvilket vil sige, at hvis regnskabsåret løber frem til den 31.05., vil du senest modtage din opgørelse 30.09.

Tilbagebetalinger og efterbetalinger

Eventuelle tilbagebetalinger eller efterbetalinger vil blive reguleret på den efterfølgende huslejeopkrævning, hvilket også gælder ved fraflytning. Der aflæses vand- og varmemålere ved din fraflytning, men opgørelsen bliver først lavet sammen med ejendommens samlede vand- og varmeregnskab, og den fremsendes derfor først på det tidspunkt og ikke lige efter fraflytningen.

Ved fraflytning tilbageholdes kr. 1.500,00 til varme og kr. 1.500,00 til vand. Dette gøres for at dække aflæsningsgebyrer til varmefirmaet samt eventuel efterbetaling. Beløbet medtages som en del af din acontobetaling på opgørelsen og eventuel rest tilbagebetales.

Vedligeholdelse

 • Du har som lejer vedligeholdelsespligten for tapet, maling og gulvbehandling samt låse og nøgler.
 • Du har også ansvaret for at holde lejemålet rent. Det inkluderer blandt andet afkalkning af vandhaner, udskiftning af emhættefiltre, rens af afløb og lignende.

Skulle der opstå skader eller mangler i lejemålet, som hører under udlejers vedligeholdelsespligt, er det vigtigt, at du kontakter din administrator hurtigst muligt efter konstatering af skaden, således omfanget kan begrænses. Din administrator vil derefter, i samråd med din udlejer, sørge for at skaden eller manglen udbedres. Ønsker du selv at skaffe en håndværker til udbedring af manglen, så skal du være opmærksom på, at du selv skal dække udgiften. Du skal derfor altid tage kontakt til din administrator ift. udbedring af skader og mangler.

Indeklima

Det er vigtigt med et sundt indeklima i dit lejemål for at undgå problemer med fugt. Vi har derfor samlet nogle anvisninger, som du bedes følge:

 • Luft ud med gennemtræk 2-3 gange dagligt i 10 minutter.
 • Opvarm alle rum til mindst 20 grader.
 • Sørg for, der er luftcirkulation under sengen.
 • Stil møbler mindst 10 cm fra ydervægge. Hæng derfor heller ikke malerier på dem.
 • Hæng ikke tøj til tørre indendørs – fugten bliver siddende i væggene.
 • Luk døren til badeværelset under badning og luft ud.
 • Har du en emhætte, så brug den under madlavningen.
 • Har lejligheden ventilationsanlæg, så må det aldrig slukkes.
 • Sov med åbent vindue og soveværelsesdøren lukket - eller lukket vindue og åben soveværelsesdør.
 • Sørg for at vaske bruseforhænget ofte.

Når du følger disse anvisninger, så mindskes risikoen for fugt i lejemålet

Opsigelse og fraflytning

Opsigelse

 • Opsigelse kan ske med 3 måneders varsel med mindre andet er aftalt i din lejekontrakt.
 • Opsigelsen skal sendes pr. mail til din administrator. Har du ikke din administrators mailadresse kan du sende den her.
 • Opsigelsen sker altid til den 1. i en måned.

Ønsker du, at vi genudlejer lejemålet før opsigelsesperiodens udløb, så bedes du notere det i din opsigelse – og så vil vi forsøge dette. Når du opsiger lejemålet, vil du modtage en bekræftelse fra din administrator, og samtidig vil du modtage information om det videre forløb samt indkaldelse til fraflytningssyn.

I forbindelse med genudlejningen af dit lejemål er du forpligtet til at fremvise dit lejemål til interesserede lejere. Vi vil henvise dem til at kontakte dig direkte pr. telefon, så I sammen kan aftale en fremvisning. Såfremt du ønsker at blive kontaktet på anden vis end telefonisk, bedes du give din administrator besked.

Fraflytning

Ved fraflytning skal lejemålet afleveres ryddet og rengjort:

 • I køkken og badeværelse skal skabe og skuffer rengøres indvendigt og udvendigt.
 • Køkkenbordplader og andre overflader skal rengøres.
 • Fliser og klinker i badeværelset skal vaskes grundigt og eventuel kalk skal fjernes.
 • Toilettet skal rengøres grundigt.
 • Afløb og riste renses og rengøres grundigt, og eventuel rust fjernes. Hvis dette ikke er muligt, så skal de rustangrebne dele udskiftes.
 • Alle hårde hvidevare skal rengøres grundigt indvendigt og udvendigt og afleveres i hel stand - således også riste, bageplader og lignende. Hvis dette ikke er muligt, så foretages der en reparation eller udskiftning.
 • Vinduer skal pudses indvendigt og udvendigt.
 • Postkasse og depotrum skal tømmes og rengøres.

Lejemålet skal fraflyttes 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. Ved fraflytning afholdes et fraflytningssyn, hvor lejemålet gennemgås, og der tages stilling til, hvad der skal istandsættes. Til fraflytningssynet udarbejdes en fraflytningsrapport, som udleveres umiddelbart bagefter.

Til fraflytningssynet aflæses din el- og gasmåler samt varme- og vandmåler. Din administrator sørger for at melde flytning til el, gas og varmefirmaet, men såfremt du selv har valgt el-leverandør, skal du selv framelde dig. Du skal desuden selv framelde dig tv- og internetleverandør.

Istandsættelsen af lejemålet udføres af autoriserede håndværkere anvist af udlejer. Faktura for istandsættelsesarbejdet medtages på flytteopgørelsen. Denne udsendes som regel 6-8 uger efter din fraflytning.