Haugaard·Braad har indgående erfaring med at rådgive myndigheder om efterforskningsaktiviteter og råstofindvinding i Danmark, herunder særligt de forvaltnings- og miljøretlige spørgsmål, dette giver anledning til.

Indvinding af råstoffer, uanset art, indeholder en flerhed af offentligretlige problemstillinger, der spænder over den almindelige forvaltningsret til komplekse miljø- og planretlige spørgsmål. Hos Haugaard·Braad har vores advokater stor erfaring i at bevæge sig i dette faglige krydsfelt og rådgive om de juridiske forhold råstofindvinding kan give anledning til. Blandt andet har vores advokater rådgivet om etableringen af forarbejdningsanlæg til råstoffer og de miljøvurderingsmæssige (VVM) aspekter af råstofindvinding.

Vores rådgivning omfatter:

  • Indvindingstilladelser
  • Rørledninger
  • Miljøbeskyttelse, herunder miljøgodkendelser af anlæg
  • Planretlige forhold, herunder forholdet til miljøvurderinger mv.

Kontakt

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.