Haugaard·Braad har møderet for alle retsinstanser og firmaets advokater har proceserfaring fra alle instanser, herunder Højesteret, Østre- og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten samt Voldgiftsinstituttet.

Herudover har vi omfattende erfaring med førelse af sager for administrative instanser som Natur- og Miljøklagenævnet, Landsskatteretten, kommunale tilsynsmyndigheder m.v.

Ved forberedelsen og førelsen af retssagerne lægger vi afgørende vægt på, at levere på absolutte højeste kvalitetsniveau. En retssag mulige udfald kan alene forbedres ved indgående undersøgelse og forståelse af de bag sagen liggende faktiske forhold tillige med en erfaringsbaseret tilrettelæggelse af den processuelle håndtering af sagen. Det behersker Haugaard·Braad på højeste faglige niveau.

Vi har på denne baggrund ført et meget stort antal sager om offentligretlige forhold, herunder ved Højesteret, og indenfor alle grene af forvaltningsretten.

Kontakt

Rasmus Hauggard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.