Haugaard·Braad er specialister i forhold inden for planlovgivningen og de tilhørende discipliner, og vi rådgiver om alle typer af spørgsmål i den forbindelse.

Vi har gennem en årrække opbygget viden og kompetencer indenfor planretten og har i den forbindelse rådgivet myndigheder om planretlige forhold. Hos Haugaard·Braad har vi ligeledes stort kendskab til miljøvurderinger af både planer og programmer samt konkrete projekter (VVM) i forhold til blandt andet etablering og udvidelser af virksomheder, og vores advokater har rådgivet flere større industri- og fødevarevirksomheder om disse spørgsmål.

Vi tænker løsningsorienteret, kender myndighedernes arbejdsgange og ser muligheder i de planlægningsmæssige værktøjer men kender også til de udfordringer, planlægning kan medføre.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Kommuneplanlægning
  • Tilblivelse af planer
  • Dispensation fra planer, herunder lokalplaner
  • Bevarende lokalplaner
  • Klimalokalplaner
  • Sager om forbud efter planlovens § 12 og § 14
  • Miljøvurdering af planer og programmer
  • Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
  • Retlig og fysisk lovliggørelse af byggerier mv.

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.