Offentlig arbejds- og ansættelsesret adskiller sig fra den private sektor ved en langt højere grad af kompleksitet, herunder bl.a. retsforholdene for tjenestemænd samt samspillet med de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger.

Advokat Rasmus Haugaard har indgående erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder om personaleretlige forhold, og har derudover skrevet en lang række artikler og bøger om ansættelses- og arbejdsret. Rasmus Haugaard er tildelt en Ph.d. grad for afhandlingen Sammenstødsproblemer indenfor den offentlige arbejds- og ansættelsesret. Afhandlingen behandler alle forekommende problemstillinger, hvor de almindelige forvaltningsretlige regler henholdsvis de civile ansættelsesretlige love finder anvendelse på samme retsforhold.

Haugaard·Braad besidder som sådan markedsledende kompetencer indenfor offentlig personalejura, og vi yder rådgivning om alle forhold indenfor området, herunder:

 • Behandling af konkrete personalesager, herunder: 
  • Ændring af ansættelsesvilkår, herunder forflyttelser
  • Tildeling af indskærpelser, advarsler m.v.
  • Afskedigelse af overenskomstansat personale
  • Afskedigelse af tjenestemandsansat personale
  • Indgåelse af fratrædelsesaftaler
 • Udliciteringer herunder i form af virksomhedsoverdragelser
 • Gennemførelse af advokatundersøgelser (klik her for uddybende information)
 • Arbejdsmiljørelaterede forhold
 • Tvister herunder retssager
 • Persondatabeskyttelse

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.