Haugaard·Braad er specialister inden for miljøretlige spørgsmål. Vi har mange års erfaring i rådgivning af myndigheder og virksomheder indenfor dette område, og vi rådgiver om alle aspekter af miljøretten.

Vi kender arbejdsgangene hos myndighederne og har et stort netværk indenfor de statslige og kommunale myndigheder, som vi kan aktivere efter behov.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:  

 • Affald
 • Jordforurening, herunder basistilstandsrapporter
 • Natur- og habitatbeskyttelse, herunder habitatvurderinger og fredninger
 • Spildevandsforhold og grundvandsbeskyttelse
 • Miljøvurderinger af både planer og programmer samt konkrete projekter (VVM)
 • Miljøgodkendelser
 • Husdyrbrug
 • Miljøforvaltningsret
 • Vandløb og vandplanlægning
 • Vandforsyning
 • Tilsyn og håndhævelse

Vores specialistadvokat i miljøret, Flemming Elbæk, var i forbindelse med en ansættelse i Miljøministeriet ansvarlig for implementeringen af det industrielle emissionsdirektiv (IE-direktivet) i Danmark og udarbejdede en stor del af lovgivningen, der gennemførte implementeringen. Flemming Elbæk har derfor et indgående kendskab til miljøgodkendelser af virksomheder, og de forhold der relaterer sig hertil, herunder jordforurening, og har rådgivet både kommuner og decentrale myndigheder om disse emner.

Flemming Elbæk har ligeledes en ansættelse i en større dansk erhvervsorganisation bag sig, hos hvilken han har rådgivet direktion og bestyrelse om miljø- og planretlige spørgsmål. Flemming Elbæk har i forbindelse med samme ansættelse rådgivet en række store industri- og fødevarevirksomheder om forskellige miljøretlige forhold og særligt miljøgodkendelser.

Hos Haugaard·Braad har vi således et helhedssyn på miljøretlig rådgivning og ser problemstillingerne fra både myndighedernes og virksomhedernes side.

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.