Hos Haugaard·Braad yder vi assistance, hvis virksomheder ønsker en gennemgang af deres miljø- og planretlige forhold med henblik på at optimere virksomheden i relation til den miljø- og planretlige regulering, der påvirker virksomheden.

Vi har stor erfaring i juridisk analyse og optimering af virksomheders drift, og det er de færreste virksomheder, vi ikke kan hjælpe til en øget indtjening.

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende godkendelser og tilladelser, processer, offentlige udpegninger og kortlægninger mv. samt det planretlige grundlag og det evt. kommende planretlige grundlag, der gælder for virksomheden. Disse faktuelle oplysninger sammenholder vi med virksomhedens årsrapporter og udviklingsplaner i øvrigt.

På den måde er vi i stand til at analysere virksomheden og komme med kvalificerede juridiske anbefalinger i relation til udfordringer og potentialer, virksomheden med fordel enten kan imødekomme eller udnytte med henblik på at optimere driften, således at indtjeningen enten optimeres eller tab undgås.

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.