Hos Haugaard·Braad yder vi højt specialiseret rådgivning indenfor kommunalretlige spørgsmål.

Haugaard·Braad repræsenterer kommuner og offentlige selskaber i forbindelse med kommunal- og forvaltningsretlige problemstillinger. Vi har et indgående kendskab til den virkelighed som en politisk styret myndighed opererer i – også i forbindelse med aftaler og kontrakter, hvor en myndighed agerer privatretligt.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Forvaltningsret 
  • Kommunalret
  • Kommunalfuldmagten
  • Kommunal selskabsstiftelse og deltagelse
  • Kommunal låntagning
  • Kommunal byudvikling
  • Kommunal drift og administration, herunder bistand i forbindelse med tilsyns- og klagesager
  • Privatisering

Vores advokater har stor praktisk erfaring i rådgivning indenfor disse områder af særligt kommuner og offentlige virksomheder, og vores advokater har medvirket til løsningen af kommunal- og forvaltningsretlige problemstillinger og tvister for offentlige myndigheder af betydeligt omfang og kompleksitet.

Vores forvaltningsretlige rådgivning omfatter blandt andet rådgivning om sagsbehandlingsreglerne for offentlige myndigheder, herunder reglerne om offentlighed i forvaltningen samt bistand til formulering af afgørelser.

Kommunalretten omfatter især reglerne om kommunernes styrelse, det statslige tilsyn med kommunerne og reglerne om den kommunale opgaveløsning på uskrevet retsgrundlag (kommunalfuldmagten). Haugaard·Braad yder bistand inden for alle kommunalretlige emner, og har blandt andet en særlig kompetence indenfor byudvikling i kommunalt regi.

Hos Haugaard·Braad har vi desuden omfattende erfaring med kommunal selskabsetablering, herunder rådgivning om valg af selskabsform, ligesom vi også rådgiver i forbindelse med fusioner og opkøb. Vi yder ligeledes rådgivning om driften af det helt eller delvist kommunalt ejede selskab, samt om forholdet mellem selskabet og ejerkommunen eller ejerkommunerne.

Haugaard·Braad rådgiver desuden om kvalitetssikring af den kommunale drift og administration. Haugaard·Braad er desuden behjælpelig med håndtering af klagesager, hvilket eksempelvis omfatter vurdering af klagen og af kommunens sagsbehandling samt udarbejdelse af udkast til partsindlæg til klageinstanser, tilsynsmyndigheder eller overordnede myndigheder.

Herudover har både advokat Flemming Elbæk og advokat Rasmus Haugaard en omfattende undervisningserfaring fra både Aarhus Universitet og Københavns Universitet i forvaltningsret og kommunalret. Rasmus Haugaard har desuden et større forfatterskab bag sig indenfor forvaltningsretlige emner og har blandt andet erhvervet sig en ph.d.-grad indenfor området.

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.