Haugaard·Braad har en særlig viden om havnes retsforhold, herunder etablering og udvidelse af havne. Vi kender til kompleksiteten i krydsfeltet mellem offentlig og privat virksomhed, og en sådan virksomhedsform stiller særlige krav til rådgivningen. Hos Haugaard·Braad har vi mange års erfaring med rådgivning af politisk prægede organisationer, og vi kender til de udfordringer, dette kan medføre for virksomheden.

Herudover er havneområder ofte præget af stor alsidighed med mange forskellige typer af virksomheder og aktiviteter. Dette kan give udfordringer af miljø- og planretlig karakter. Hos Haugaard·Braad har vi et omfattende kendskab til miljø- og planret og har rådgivet en lang række myndigheder og større virksomheder om disse emner.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Etablering og udvidelse af havne i medfør af havneloven, selskabslovgivningen og planloven
  • Miljøretlig rådgivning om miljøgodkendelse, spildevandsforhold, jordforureninger, natur- og habitatbeskyttelse mv.
  • Planretlige forhold, herunder forholdet til miljøvurdering (VVM)
  • Driftsrelaterede forhold vedrørende havneloven og den dertil knyttede offentlige regulering

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Bjarke Sørensen
Erhvervsjurist
Dir.: +45 4123 1013
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.