Forsyningsområdet er et intensivt reguleret område, der udover danske regler også er under indflydelse af EU-regluleringen. Områdets struktur, uanset om der er tale om vand, varme eller el, er væsentligt ændret i de senere år. Blandt andet i 2010, hvor vandsektorreformen medførte, at de kommunale vand- og spildevandsforsyninger blev udskilt i særskilte selskaber.

De forskellige og til dels modsatrettede hensyn til miljø, forsyningssikkerhed og økonomi resulterer i et komplekst retsområde vedrørende myndighed og drift, og dette stiller store krav til den juridiske rådgivning, som efterspørges af aktørerne på forsyningsområdet.

Hos Haugaard·Braad yder vi rådgivning til kommuner og forsyningsselskaber indenfor en række energi- og forsyningsretlige områder.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Forsyningsplanlægning
  • Etablering af forsyningsvirksomhed, fusioner, og frasalg
  • Drift af forsyningsvirksomhed, herunder bestyrelsesarbejde
  • Prislovgivning, herunder takstfastsættelse og opkrævning af tilslutningsbidrag mv
  • Bistand til myndighedsafgørelser i medfør af forsyningslovgivningen og tilhørende relevant lovgivning
  • Ejerskab til ledningsanlæg, ledningsflytninger m.v.
  • Bistand i forbindelse med klagesager mv.

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.