Haugaard·Braad har betydelig erfaring med rådgivning i sager, der behandles efter byggelovgivningen herunder bygningsrelementerne, og vi rådgiver også om forholdet mellem byggeloven og anden lovgivning, herunder planloven og naturbeskyttelsesloven. Vi ved, at hurtig og effektiv myndighedsbehandling af byggesager kommer såvel myndigheden som borgerne/erhvervslivet til gode. Det er derfor helt afgørende, at selv komplekse byggesager bliver behandlet korrekt både i relation til byggelovgivningen men også i relation til forvaltningsretten.

Vi rådgiver også om spørgsmål vedrørende håndhævelse og lovliggørelse og har i den forbindelse rådgivet både virksomheder og myndigheder i større lovliggørelsessager, herunder sager der også omhandlede et potentielt myndighedsansvar.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Bygningsbegrebet
  • Sagsbehandling for så vidt angår alle ansøgninger, tilladelser og fritagelser efter byggeloven
  • Forholdet til anden lovgivning
  • Tilsyn, håndhævelse, lovliggørelse af ulovligt byggeri og straf

Kontakt

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.