Haugaard·Braad udfører advokatundersøgelser indenfor særligt offentligretlige forhold, herunder personalerelaterede forhold samt generel myndighedsudøvelse.

Omfanget spænder fra omfattende undersøgelser af større sagskomplekser til udarbejdelse af konkrete vurderinger af enkeltstående forhold (responsa).

Afgivelse af konkrete responsa er typisk kendetegnet ved, at mængden af faktiske oplysninger til bedømmelse er begrænset, men den retlige kvalifikation heraf er tvivlsom. Konklusionerne i det afgivne responsa anvendes typisk som beslutningsgrundlag for den ansvarlige myndighedsledelse eller politiske ledelse i henseende til det videre forløb i den givne sag.

Egentlige advokatundersøgelser er derimod typisk kendetegnet ved en omfattende mængde faktisk materiale, som ofte kan foreligge i en ikke systematiseret form. Vores arbejde omfatter en faktisk udredning af materialet samt en juridisk vurdering heraf på basis af det kommissorie som er opstillet som grundlag for undersøgelsen.

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.