Haugaard·Braad yder full service rådgivning inden for offentlig ret, herunder generel forvaltningsret, miljøret, planret og byggeret, til offentlige virksomheder og myndigheder samt større erhvervsvirksomheder.

Vores fagafdeling for offentlig ret er højt specialiseret, og besidder et unikt akademisk og erfaringsmæssig kompetenceniveau, som sikrer vores kunder en markedsledende juridisk rådgivning.

Når vi rådgiver offentlige virksomheder og myndigheder, bistår vi med:

  • vurdering af juridiske problemstillinger og bistand i forbindelse med udarbejdelse af godkendelser, tilladelser og dispensationer,
  • udarbejdelse af juridiske redegørelser og indstillinger til politiske udvalg og byrådet,
  • udformning af myndighedsafgørelser og andre offentligretlige instrumenter, herunder regulativer og planer,
  • håndhævelse af afgørelser,
  • repræsentation af offentlige myndigheder i retssager, klagesager, klager over kommunal myndighedsadfærd for Statsforvaltningerne og sager for taksationskommissionerne.

Vores viden er grundlagt gennem en solid akademisk baggrund og erfaringer fra tidligere ansættelser i relevante ministerier med ansvar for blandt andet udarbejdelse af lovgivning samt betjening af ministre og decentrale myndigheder. Derudover har vi en betydelig advokaterfaring, hvor vi har ydet rådgivning af myndigheder om eksempelvis konkrete afgørelser og politiske indstillinger.

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.