Erhvervsmæssig overdragelse af fast ejendom er et væsentligt arbejdsområde i Haugaard·Braad, og vi har siden firmaets etablering i 2006 medvirket ved et endog meget stort antal ejendomstransaktioner, herunder overdragelse af enkeltejendomme, porteføljer af ejendomme samt overdragelse af ejendomsselskaber med en samlet transaktionsvolumen på et 10-cifret niveau.

Foruden vores juridiske medarbejdere, beskæftiger vi to juridiske sagsbehandlere, som udelukkende arbejder med tinglysning af overdragelser af fast ejendom.

Vi rådgiver om og udfører bl.a.:

  • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og tinglysning af adkomst på alle typer erhvervsejendomme, herunder boligudlejningsejendomme, erhvervsudlejningsejendomme, domicilejendomme, detailejendomme, butikscentre m.v.
  • Tilrettelæggelse af strukturerede salgsprocesser
  • Gennemførelse af tilbudspligt
  • Gennemførelse af juridisk due diligence
  • Udarbejdelse og tinglysning af pantebreve
  • Udarbejdelse og tinlysning af servitutter og byrder

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.