Rådgivning om overdragelse af landbrugsejendomme ved generationsskifte, ved arv, ved salg i fri handel eller ved virksomhedsomdannelse i selskabsform kræver en dybdegående specialviden indenfor alle landbrugets forhold.

Hos Haugaard·Braad har vi et stærkt landbrugsteam med mangeårig erfaring og stor interesse i landbrugets retsforhold.

Vores kompetence og rådgivning dækker alle aspekter ved overdragelse af landbrugsvirksomheden, herunder bl.a.

 • godkendelse af købsaftale fra mægler (husk altid at betinge købsaftalen af vores godkendelse)
 • udarbejdelse af overdragelsesaftale, arveudlægsskøde eller dokument om skattefrivirksomhedsomdannelse,
 • undersøgelse af købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven, herunder oplysning om evt. dispensationsmuligheder,
 • ansøgning om dispensation eller indhentelse af NaturErhvervstyrelsens erklæring om opfyldelse af landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser,
 • finansieringsrådgivning,
 • rådgivning om de skattemæssige konsekvenser for sælger/køber i samråd med parternes revisorer, bl.a. med fokus på købesummens fordeling,
 • oplysning om af de offentlige registreringer på ejendommen, (kan være meget vigtigt for fremtidige udvidelsesmuligheder)
 • kontrol af ejendommens miljøforhold, herunder opbevaringskapacitet og afløbsforhold,
 • overdragelse af ejendommens betalingsrettigheder i samarbejde med parternes planteavlskonsulent, med fokus på overholdelse af ansøgningsfristerne i henhold til enkeltbetalingsordningen,
 • overdragelse af mælkekvote med kontrol af toldningsregler,
 • købers overtagelse af evt. momsreguleringsforpligtelse,
 • den tinglysningsmæssige berigtigelse af overdragelsen.

Vi er naturligvis også altid bevidste om de menneskelige konsekvenser, der er ved overdragelse af en landbrugsbedrift til forskel fra de fleste andre virksomhedsoverdragelser, idet hele familien oftest bliver berørt af overdragelsen.

Vort landbrugsteam har et godt og tillidsfyldt samarbejde med landbrugets øvrige rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer og landbrugskonsulenter samt et helt specielt tæt og fortroligt samarbejde med de få landbrugsmæglere, der omsætter hovedparten af de nordjyske landbrug.

Kontakt

Anders Braad
Advokat (L), Mediator
Dir.: +45 3068 5340
Læs mere her

Hanne Buus Møller
Juridisk sagsbehandler
Dir.: +45 98 77 50 43
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.