Rådgivning til landbrugserhvervet har altid været et af vores store fokus- og interesseområde. Landbrugsrådgivning kræver et nøje kendskab til de komplekse regler og love, erhvervet er underlagt, som f.eks. landbrugets specielle støtte- og miljøregler.

Hos Haugaard·Braad har landbrugsteamet stor erfaring i juridisk rådgivning omkring de mange EU-støtteordninger, f.eks. enkeltbetalingsstøtten og heraf følgende krydsoverensstemmelse.

I landbrugsteamet indgår også en specialistadvokat i miljø- og planret med indgående kendskab til de juridiske forhold ved miljøgodkendelser, naturbeskyttelse, vandplaner samt landbrugets miljøforhold i øvrigt.

Vi har også omfattende erfaring med rådgivning til kriseramte landbrug.

Vores advokater er aktive i Danske Landbrugsadvokater, hvorfor vi altid ved, hvad der rører sig indenfor landbrugsrådgivningen – bliver der åbnet op for nye finansieringsmuligheder, arbejdes der for nye støtteregler, eller vil erhvervet igen blive ramt af skatte- og afgiftsstigninger, det ved vi som nogen af de første.

Landbrugsteamet har omfattende erfaring med rådgivning til landbrugserhvervet om bl.a. :

  • EU-støttemuligheder, herunder krydsoverensstemmelseskrav,
  • økonomisk kriserådgivning, herunder de specielle panteforhold i en landbrugsvirksomhed,
  • finansieringsrådgivning, alternative finansieringsmuligheder,
  • miljø- og planret,
  • landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser og mulighed for dispensation herfra,
  • forpagtnings- og leasingforhold
  • selskaber i landbruget, herunder udarbejdelse af driftsfællesskabskontrakter,
  • udstykning, arealoverførsel og sammenlægninger,
  • mælkekvoteregler,
  • landbrugserhvervets specifikke skatteregler.

I landbrugsteamet arbejder vi tæt sammen med de øvrige landbrugsrådgiver, herunder finansielle rådgivere, banker og revisorer og fungerer tillige som strategiske og taktiske samarbejdspartnere.

Kontakt

Anders Braad
Advokat (L), Mediator
Dir.: +45 3068 5340
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.