Haugaard∙Braad Advokatfirma rådgiver hver eneste dag både store og mindre entreprenørvirksomheder samt bygherrer, herunder boligforeninger og projektudviklere, samt tekniske rådgivere, f.eks. arkitekter og ingeniører, om alle dele af byggeriets forhold.

Vi bistår vores klienter inden for alle aspekter af sagsområdet. Vi rådgiver bl.a. om:

  • Udarbejdelse af udbudsgrundlaget og fællesbetingelser samt udbudsretlige spørgsmål i øvrigt
  • Forhandling om og indgåelse af leverandørkontrakter, entreprisekontrakter og rådgiverkontrakter
  • Løbende rådgivning undervejs gennem byggeprocessen og kontraktfortolkning samt forhandling med henblik på forebyggelse af og rettidig afklaring af mulige konflikter og ansvar (risikostyring) samt spørgsmål om merbetaling og tidsfristforlængelse.
  • Gennemførelse af syns- og skønssager
  • Gennemførelse af stadeopgørelser
  • Gennemførelse af sagkyndige beslutninger
  • Tvisteløsning i form af gennemførelse af store rets- og voldgiftssager samt mediation

Vi afholder løbende kurser i entrepriseretlige emner, f.eks, AB 18, ABT 18 og ABR 18. Sig blot til!

Kontakt

Rasmus B. Bylov
Advokat (L)
Dir.: +45 51 25 55 75
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.