Haugaard·Braad rådgiver om skatte- og afgiftsrelaterede forhold, herunder skatteproces.

Som led i vores løbende erhvervsrådgivning indgår skattemæssige overvejelser konsekvent i vurderingen af den for klienten mest optimale løsning. Dette gør sig med særligt styrke gældende i forbindelse med omstruktureringer samt ved generationsskifte.

Vi har gennem en årrække oparbejdet et indgående kendskab til disse områder og leverer på det grundlag skatteoptimerende og dermed værdiskabende rådgivning til vores klienter.

Vi rådgiver således bl.a. om:

  • Selskabskatteret
  • Skat og afgift ved generationsskifte, herunder udskydelse af skat ved succession
  • Førelse af sager ved Landsskatteretten og øvrige administrative instanser
  • Førelse af sager ved domstolene
  • Moms, herunder moms på fast ejendom (byggemoms, splitmoms, momspligt, m.v.)
  • Strafferetlige forhold vedrørende moms og afgifter

Kontakt

Anders Braad
Advokat (L), Mediator
Dir.: +45 3068 5340
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.