Haugaard·Braad yder rådgivning inden for alle grene af selskabsretten, og leverer selskabsretlige standardydelser i henhold til vores standardiserede prisliste.

Vi tilbyder løbende individuel rådgivning om aktie- og anpartsselskaber, iværksætterselskaber, interessentskaber, partnerselskaber samt andre selskabskonstruktioner, og vi har omfattende erfaring med rådgivning om: 

 • Etablering af virksomhed, herunder valg af selskabsform
 • Ejeraftaler
 • Vedtægtsforhold
 • Omstrukturering af selskaber
 • Bestyrelsesarbejde
 • Ledelsesansvar
 • Forberedelse af og deltagelse i generalforsamlinger
 • Kapitalændringer
 • Udbytteudlodning og aktionærlån
 • Fusioner, spaltninger og omdannelser af selskaber
 • Selskabers ophør 

Selskabsretlige forhold er ikke i alle tilfælde forbundet med et behov for rådgivning, og vi leverer derfor årligt et omfattende antal registreringer hos Erhvervsstyrelsen mv. i henhold til en standardiseret prisliste.

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d. 
Dir.: +45 3078 5132 
Læs mere her

Anders Braad
Advokat (L), Mediator
Dir.: +45 3068 5340 
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.