Haugaard·Braad har møderet for alle retsinstanser og firmaets advokater har proceserfaring fra alle instanser, herunder Højesteret, Østre- og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten samt Voldgiftsinstituttet.

Herudover har vi omfattende erfaring med førelse af sager for administrative instanser som Landsskatteretten, Erhvervsankenævnet, Pengeinstitutankenævnet, Radio- og TV-nævnet m.v.

Ved forberedelsen og førelsen af retssagerne lægger vi afgørende vægt på, at levere på absolutte højeste kvalitetsniveau. En retssag mulige udfald kan alene forbedres ved indgående undersøgelse og forståelse af de bag sagen liggende faktiske forhold tillige med en erfaringsbaseret tilrettelæggelse af den processuelle håndtering af sagen. Det behersker Haugaard·Braad på højeste faglige niveau.

Kontakt

Anders Braad
Advokat (L), Mediator
Dir.: +45 3068 5340
Læs mere her

Nikolaj Jalili-Trudslev
Advokat (L)
Dir.: +45 3110 0717
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.