Rådgivning om virksomhedsoverdragelser og hele M&A-området som sådan er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet på såvel det juridiske som på det kommercielle, regnskabstekniske plan.

Hos Haugaard·Braad har vi betydelig praktisk og teoretisk erfaring med virksomhedsoverdragelser, og vi rådgiver på den baggrund om alle forhold inden for området, herunder:

  • køb og salg af virksomheder
  • ventureinvesteringer
  • fusioner, spaltninger og andre restruktureringer
  • private placements, management buy-outs og buy-ins
  • grænseoverskridende (cross border) transaktioner

Vores kompetence og rådgivning dækker alle led af virksomhedsoverdragelsen på såvel køberside som sælgerside, herunder:

  • planlægning og tilrettelæggelse af optimal transaktionsstruktur
  • due diligence undersøgelser og projektstyring i forbindelse dermed (datarum)
  • udarbejdelse af accessoriske dokumenter (letters of intent, term sheets, fortrolighedsaftaler m.v.)
  • deltagelse i kontraktforhandlinger og udarbejde af aktie-/aktivoverdragelsesaftale

Vi samarbejder i processen med andre rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker og revisorer og fungerer tillige som strategisk og taktisk samarbejdspartner gennem hele forløbet. 

Efter gennemførelsen af transaktionen deltager vi ligeledes i det undertiden omfattende arbejde med tilpasning og strømlining af targetvirksomheden.

Advokat Rasmus Haugaard har i en lang årrække undervist på MBA-uddannelsen i M&A.

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 3078 5132
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.