Haugaard·Braad rådgiver om alle spørgsmål inden for IP-ret og har omfattende erfaring med konfliktløsning samt deltagelse i retssager vedrørende IP-rettigheder.

Vores vidensgrundlag hidrører fra rådgivning af en gruppe store og mellemstore nordjyske erhvervsvirksomheder indenfor IP-ret, herunder særligt beskyttelse af IP-rettigheder og tvisteløsning. Herudover har vores medarbejder Nikolaj Jalili-Trudslev før sin ansættelse ved Haugaard·Braad arbejdet i Patent- og Varemærkestyrelsen, og har som sådan et helt særligt erfarings- og vidensgrundlag indenfor området.

Haugaard·Braad bistår en række større virksomheder med varetagelsen af deres IP-interesser, og vi tilbyder bl.a. rådgivning indenfor:

 • Agent-, franchise- og forhandleraftaler
 • E-handel
 • Design
 • Domænenavne
 • Forbrugerret
 • IP-kontrakter
 • Markedsføringsret
 • Ophavsret
 • Patenter og brugsmodeller
 • Persondataret
 • Varemærker
 • Konkurrenceretlige forhold

Haugaard·Braad rådgiver herudover om alle forhold vedrørende registrering af virksomheders IP-rettigheder, herunder registrering af danske og europæiske design og varemærkerettigheder.

Kontakt advokat Rasmus Haugaard for nærmere oplysninger.

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d. 
Dir.: +45 3078 5132 
Læs mere her

Nikolaj Jalili-Trudslev
Advokat (L)
Dir.: +45 3110 0717
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.